ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 5

final

 

Friday, 12 September 2014 09:15

Download ใบสมัคร

Written by

Download ใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่ !!!

 

ขนาดเสื้อโปโล โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 5

sizepolo

 

 

 รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 4 

 

 

piclfc4

 

download lfc4

slot

 

  

แผนที่ ห้องจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คลิก

 

bar

 

 

สรุปข้อเสนอโครงการ
อบรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น ๔ (Leadership for Change)
มูลนิธิสัมมาชีพ
______________________________________________________________________

 

       ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน/โครงการ
๑.๑ ชื่อหน่วยงาน : มูลนิธิสัมมาชีพ (Right Livelihood Foundation)
๑.๒ ที่ตั้ง : ๑๑๑๑/๒๓ เดอะฮาบิแทท แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
๑.๓ หมายเลขโทรศัพท์ : ๐ ๒๕๓๐ ๙๒๐๔-๕ โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๙๒๐๖
๑.๔ ประเภทหน่วยงาน : มูลนิธิ
๑.๕ ก่อตั้งเมื่อ : ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๑.๖ ชื่อโครงการ : โครงการอบรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change)
๑.๗ ผู้อำนวยการโครงการ : ดร.เพ็ชร ชินบุตร

 

Rate this item
(1 Vote)

วีดีโอบรรยายโครงการผู้นำฯ รุ่นที่3 

VDO

Page 1 of 5

เมเนูหลัก มูลนิธิสัมมาชีพ


Partners_

     logo icc     mirtphol

     logo tuf     logo toshiba

     ptt     kungthai

     logo farmhouse     logo os       

     thaibeaf     A-W LOGO TVO

     Black Canyon    thaipagan

     betagro    Logo Toyota

     Logo-MK    tecnogas logo

     lazyboy   chai logo

     ais   people logo

     poc    tk park

     ecc logo    nara place logo

     arrow    

 

   

logo rif

 

 

ติดต่อมูลนิธิสัมมาชีพ

๑๑๑๑/๒๓ เดอะฮาบิแทค ซ.ลาดพร้าว๙๔ (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. ๑๐๓๑๐
โทร. ๐๒-๕๓๐-๙๒๐๔-๕ แฟกซ์ ๐๒-๕๓๐-๙๒๐๖
Email : sammachiv.pr@gmail.com