บอกเล่าสัมมาชีพ
บอกเล่าสัมมาชีพ

บอกเล่าสัมมาชีพ (3)

จิตสำนึกใหม่ของการพัฒนา คืนถิ่นรักบ้านเกิด

          

  

  

  

  

  

        วราภรณ์ หลวงมณี หรือ พี่อ้อยของน้องๆ ในศูนย์เรียนรู้ชาวดินหมู่บ้านโคกกลาง ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น สตรีผู้บุกเบิกสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดอยากเห็นเยาวชนรุ่นใหม่คืนถิ่นสานต่อวัฒนธรรมประเพณีที่บรรพบุรุษสะสมไว้

ชีวิตหลังเกษียณ...ในแบบสัมมาชีพ

        

 

 

 

        ดร.อดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ รับราชการตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 แต่ใช่ว่าชีวิตการทำงานในวงการราชการจะหมดลงเพียงเท่านี้ ปัจจุบัน ดร.อดิศักดิ์ยังเข้ารับตำแหน่งสำคัญในหลายสถาบัน อาทิเช่น ตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับกรมวิชาการเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ตำแหน่งกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภา ตำแหน่งนายกสมาคมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และตำแหน่งกรรมการให้กับมูลนิธิต่างๆ เช่น มูลนิธิระพีสาคริก มูลนิธิสัมมาชีพ เป็นต้น

Thursday, 22 March 2012 11:51

ประชา หุตานุวัตร

Written by

 

 

 

         เปิดมุมสัมมาชีพพร้อมเรื่องราวและแนวทางการดำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม ถ่ายทอดเรื่องราวสัมมาชีพ โดย คุณประชา หุตานุวัตร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ ผู้ก่อตั้งสถาบันยุวโพธิชน ที่มุ่งเน้นการนำธรรมะเข้าหาเยาวชนอย่างทันสมัย ในรูปแบบใหม่สร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ธรรมะให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่

 

เมเนูหลัก มูลนิธิสัมมาชีพ


Partners_

     logo icc     mirtphol

     logo tuf     logo toshiba

     ptt     kungthai

     logo farmhouse     logo os       

     thaibeaf     A-W LOGO TVO

     Black Canyon    thaipagan

     betagro    Logo Toyota

     Logo-MK    tecnogas logo

     lazyboy   chai logo

     ais   people logo

     poc    tk park

     ecc logo    nara place logo

     arrow    

 

   

logo rif

 

 

ติดต่อมูลนิธิสัมมาชีพ

๑๑๑๑/๒๓ เดอะฮาบิแทค ซ.ลาดพร้าว๙๔ (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. ๑๐๓๑๐
โทร. ๐๒-๕๓๐-๙๒๐๔-๕ แฟกซ์ ๐๒-๕๓๐-๙๒๐๖
Email : sammachiv.pr@gmail.com