โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงในขบวนองค์กรชุมชน
โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงในขบวนองค์กรชุมชน

โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงในขบวนองค์กรชุมชน (20)

โครงการอบรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในขบวนองค์กรชุมชน รุ่นที่ ๒
โดยความร่วมมือของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) คณะประสานงานองค์กรชุมชน (คปอ.)และ มูลนิธิสัมมาชีพ

 1

2

 

 

 

 

 

 

 

ผอ.SIGA จุฬาฯ ชี้โลกไม่ใช่ใบเดิม เป็นทั้งวิกฤติและโอกาส

1_1

พิธีการมอบประกาศนียบัตร ในโครงการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงในขบวนองค์กรชุมชน รุ่นที่ 1

1

เปิดโครงการ ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงในขบวนองค์กรชุมชน รุ่นที่ 1
โดยความร่วมมือของ สถาบันพัฒนาชุมชน ร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพ

1 (8)

โครงการอบรม

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในขบวนองค์กรชุมชน ในความร่วมมือ

คณะกรรมการประสานงานองค์กรชุมชน

สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน (องค์การมหาชน)

มูลนิธิสัมมาชีพ

เมเนูหลัก มูลนิธิสัมมาชีพ