Monday, 13 December 2010 09:36

ประวัติคุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์

Written by 
Rate this item
(0 votes)

k.nidda

ประวัติคุณนิดดา? หงษ์วิวัฒน์

?

เกิด????????????????????????? 26 กุมภาพันธ์ 2493

สถานภาพ?????????????? สมรสแล้ว

คู่สมรส?????????????????? ศาสตราจารย์ ดร.ทวีทอง? ?หงษ์วิวัฒน์

บุตร-ธิดา??????????????????????????????? รวม 4 คน

??????????????????????????????? บุตรคนที่ 1??????????? นายตุลย์? หงษ์วิวัฒน์

??????????????????????????????????????????????????????????????? จบด้านออกแบบโฆษณาจากสหรัฐอเมริกา

??????????????????????????????? บุตรคนที่ 2??????????? นายน่าน? หงษ์วิวัฒน์

??????????????????????????????????????????????????????????????? จบวิศวะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

??????????????????????????????????????????????????????????????? จบ MBA จากสหรัฐอเมริกา

??????????????????????????????? บุตรคนที่ 3??????????? นางสาววรรณแวว? หงษ์วิวัฒน์

??????????????????????????????????????????????????????????????? จบนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

??????????????????????????????? บุตรคนที่ 4??????????? นางสาวแวววรรณ? หงษ์วิวัฒน์

??????????????????????????????????????????????????????????????? จบเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา??????????????? ???????????????

จบมัธยมศึกษาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ในชั้น ม.8 ปีการศึกษา 2510

เข้าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2512

รับปริญญา ปีการศึกษา 2516

?

?

ตำแหน่งการงานปัจจุบัน

 • ? เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักพิมพ์แสงแดด จำกัด
 • ? เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงแดด มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
 • ? เป็นบรรณาธิการบริหาร "นิตยสารครัว"
 • ? เป็นบรรณาธิการอำนวยการ บริษัท สำนักพิมพ์แสงแดดเพื่อนเด็ก จำกัด
 • ? นักเขียน และวิทยากร

?

ตำแหน่งทางสังคมปัจจุบัน

 • ? เป็นที่ปรึกษาสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
 • ? เป็นที่ปรึกษาสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์
 • ? เป็นกรรมการมูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย
 • ? เป็นกรรมการบริหาร สมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • ? เป็นคณะกรรมการบริหารเผยแพร่และจัดจำหน่ายวัสดุการศึกษา และของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ? เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับวงการพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ? ได้รับรางวัลชมเชยในรางวัลหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ของงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี พ.ศ.2550

หนังสือชื่อ "ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง"

 • ? นิตยสารครัว ได้รับรางวัลลำดับ 2

?

ตำแหน่งสำคัญในอดีต

 • ? เป็นนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2538-2540

ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2540-2542

 • ? เป็นประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ในปี พ.ศ.2540-2541
 • ? เป็นประธานจัดทำหนังสือที่ระลึกเพื่อใช้ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติในปี พ.ศ.2543
 • ? ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สนับสนุนเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สายสื่อมวลชน ประจำปี 2543 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
 • ? ร่วมทำงานกับกรมส่งเสริมการส่งออก ผลักดันอุตสาหกรรมการพิมพ์ออกสู่ต่างประเทศ

?

กิจกรรมทางสังคม

 • ? เป็นวิทยากรรับเชิญ พูดเกี่ยวกับเด็ก ปัญหาสังคมต่างๆ ดังผลงานต่อไปนี้
 • ? เรื่อง "รักลูกให้ถูกทาง" ความยาว 100 ตอน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • ? เรื่อง "การอ่านพัฒนาเยาวชน" ในรายการ "ก้าววันใหม่" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท
 • ? เรื่อง "อานุภาพของการอ่าน" ในรายการมองต่างมุม
 • ? เรื่อง "อาหารกับสุขภาพในยุคโลกาภิวัฒน์" ในรายการ "ขอคิดด้วยคน" หนังสือธุรกิจ
 • ? เรื่อง "หนังสือธุรกิจพัฒนาคน" ในรายการมันนี่ทอล์ค
 • ? เรื่อง "วันแม่ คุณแม่ของลูกๆ" ในรายการเจาะใจใส่จอ
 • ? เรื่อง "หนังสือกับการอ่าน" ในรายการที่นี่กรุงเทพ
 • ? เรื่อง "ธุรกิจสิ่งพิมพ์" ในรายการกรองสถานการณ์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11
 • ? รายการวิทยุเกี่ยวกับเด็ก ทางสถานีเอเอ็ม รายการตามตะวัน ทางสถานีเอฟเอ็ม และสถานีวิทยุจุฬา

ในรายการสื่อกับเด็ก ให้จับจ้องมองสื่อ และอื่นๆ

 • ? เป็นวิทยากร อบรมครู กทม. ประจำปี
 • ? เป็นวิทยากรรับเชิญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บรรยายให้กับนักอุตสาหกรรมการพิมพ์
 • ? เป็นวิทยากร อบรมพ่อแม่ประจำปีให้กับนิตยสารบันทึกคุณแม่
 • ? เป็นวิทยากร บรรยายพร้อมบันทึกเทปเพื่อจำหน่ายในราคาถูก ในหัวข้อ "ความสุขในครอบครัว" จำนวน 8 ตลับ โดยจำหน่ายเป็นวิทยาทาน เพื่อการกุศล นำเงินเข้าสันติอโศก
 • ? เป็นวิทยากรพิเศษรับเชิญบรรยายเรื่อง เด็กและเยาวชน ของบริษัทเนสเล่ท์
 • ? เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่องอนุภาพการอ่านของรายการ "ภูมิไทย ปัญญาถิ่น" ทางสถานีวิทยุ AM มก. 1007 ทุกวันพุธ
 • ? เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง "อาหารพลังสด เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์" ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี พ.ศ.2550
 • ? เป็นวิทยากรพูดเรื่อง "เรื่องเล่าในพุทธกาล" ให้ที่วัดชลประทาน รังสฤษณ์
 • ? เป็นวิทยากรพูดเรื่อง "ธรรมกับเยาวชน" ที่วัดสุนันทวนาราม (กับสามเณรจากบ้านมุทิตา)
 • ? เป็นวิทยากรพูดเรื่อง "ธรรมกับชีวิต" ที่วัดสุนันทวนาราม (กับสามเณรนักเรียน)
 • ? เป็นวิทยากรพูดเรื่อง "พุทธศาสตร์กับปรัชญาชีวิต และสุขภาพ" ที่วัดสุนันทวนาราม (ผู้ปฏิบัติธรรม)
 • ? เป็นวิทยากรพูดเรื่อง "สุขภาพในแนวธรรมชาติ" กับแม่ชีศันสนีย์ ที่เสถียรธรรมสถาน
 • ? ออกรายการคุยกับท่านจันทน์ สำนักสันติอโศก ทั้งรายการวิทยุ และรายการโทรทัศน์เป็นประจำ

ฯลฯ

?

งานด้านอาสาสมัคร

 • ? ในสาย "โฮปไลน์" เพื่อพูดคุยกับพ่อแม่ที่มีปัญหาเรื่องลูกๆ และชีวิตได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้คิดจะฆ่าตัวตาย 2 ราย ด้วยกัน
 • ? เป็นนักเขียนในนามปากกา นิดดา หงษ์วิวัฒน์ ในเรื่องเกี่ยวกับเด็ก พิมพ์เป็นเล่มตัวอย่างเช่น เด็กไม่เล็กอย่างที่คิด เด็กกับสังคมโรงเรียน รักลูกอย่างไรดี หนูจ๋า หนูเรียนกันอย่างไร สอนลูกให้กตัญญู วินัยคือพื้นฐานการพัฒนาของเด็ก แบบฝึกหัดชีวิตของลูกน้อย เด็กกินยาก รามเกียรติ์กับจิตรกรรมฝาผนัง ทศชาติชาดกกับจิตรกรรมฝาผนัง คำตรัสของพระพุทธเจ้า ๘๐ ชาดกคุณธรรมสำหรับเยาวชน
 • ? เป็นนักแปล ในนามปากกา นิดดา หงษ์วิวัฒน์ เรื่องแมรี่เจนร้องไห้เมื่อคืนนี้ เดือนแห่งวันอาทิตย์ ห้องเรียนของพ่อแม่ อ่านหนังสือให้ลูกฟัง
 • ? เป็นนักเขียนหนังสือสำหรับเด็ก ในนามปากกา นิดดา หงษ์วิวัฒน์ เช่น แต้วไม่กล้าลอง ตุลย์ฟักไข่เอง อึ่งอ่างหมัดเด็ด โต้งอยากเลี้ยงหมา
 • ? เป็นนักเขียนในนามปากกา ยอดแต้ว อักษรา เขียนเรื่องประเภทเที่ยวไปกินไป (ทางวัฒนธรรม) พิมพ์เป็นหนังสือ อาทิ เที่ยวอร่อยนครปฐม แปดริ้ว สระบุรี เขาใหญ่ พิมาย ขอนแก่น อุบลฯ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี อรัญประเทศ ตราด เชียงใหม่ ชุมพร เที่ยวไปกินไปในต่างแดน กินอร่อยย่านเยาวราช ราชบุรี ภูเก็ต-พีพี และจันทบุรี
 • ? เป็นนักเขียน ในนามปากกา พฤกษ์ เขียนเรื่อง หยุดสักนิด คิดสักหน่อย
 • ? เป็นนักเขียน ในนามปากกา เทวินทร์ เขียนเรื่องชะลอความแก่ ดูแลตนเอง
 • ? เป็นนักเขียน ในนามปากกา ดวงแก้ว เขียนเรื่องอยากปลูกต้นไม้เอง
 • ? เป็นนักเขียน ในนามปากกา ป้านิดดา เขียนเรื่องให้เด็กอ่าน เช่น สามเกลอเจอผีเสื้อ สามเกลอเจอสึนามิ ชุดเด็กเอ๋ยเด็กน้อย
 • ? ส่งเงินช่วยสึนามิ 400,000 บาท ซื้อของไปช่วยมูลค่า 100,000 บาท ส่งไปวันที่ 30 ธันวาคม 2547
 • ? ถวายเงินสร้างสิมน้ำ (พระอุโบสถกลางน้ำ) ของวัดพุทธประทีปเป็นเงิน 700,000 บาท
 • ? จัดกองผ้าป่า ถวายเงินส่วนตัว 600,000 บาท วัดทุ่งไผ่ จังหวัดชุมพร

?

กิจกรรมทางสังคมด้านอื่นๆ

 • ? เคยเป็นกรรมการในมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
 • ? เคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาเรื่องปัญหาเด็กกับการพนันขันต่อ ในสมัยรัฐบาล

นายอานันท์? ปันยารชุน และเป็นผู้เขียนร่างฉบับย่อส่ง ฯพณฯ อานันท์? ปันยารชุน

 • ? เคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ มี ดร.สุวิทย์ ยอดมณี เป็นประธาน
 • ? เคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านเด็กของสภาเยาวชนแห่งชาติ มี ดร.สายสุรี จุติกุล เป็นประธานคณะทำงาน
 • ? เคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • ? พ.ศ. 2534-2538 ดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 2 สมัย

เป็นระยะเวลา ?4 ปี

 • ? พ.ศ. 2538-2542 ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 2 สมัย

เป็นระยะเวลา 4 ปี

 • ? พ.ศ. 2541-2541 เคยดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์
 • ? เป็นผู้ผลักดันการส่งเสริมให้เกิดการรักการอ่านในหมู่เยาวชน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ อย่างแข็งขัน ริเริ่มการบุกเบิกรณรงค์สิทธิแห่งการอ่านของเยาวชนและประชาชนคนไทย ผลักดันให้มีวันหนังสือโลกในระดับชาติ โดยทำเรื่องเสนอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย และขยายผลสู่ผู้ว่า กทม.

นายพิจิตต? รัตตกุลและสื่อมวลชนต่างๆ

 • ? ปัจจุบัน (พ.ศ. 2543-2545) ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
 • ? พ.ศ. 2543 ได้รับเชิญจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
 • ? พ.ศ. 2543 เป็นประธานจัดทำหนังสือ "สถิตในใจไทยทั่วหล้า สมเด็จย่าของแผ่นดิน" หนังสือที่ระลึกในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 29 รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • ? พ.ศ. 2544 เป็นเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • ? พ.ศ. 2544 ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นประธานจัดทำหนังสือที่ระลึก งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2545
 • ? เป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการ (สยช.)
Read 10411 times Last modified on Thursday, 16 December 2010 11:02

เมเนูหลัก มูลนิธิสัมมาชีพ