Wednesday, 28 March 2012 09:36

สุ จิ ปุ ลิ ...... บันทึกรักการอ่าน

Written by 
Rate this item
(0 votes)

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสรรพยา จัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ปัญญาให้เยาวชนผ่านการนำเสนอบันทึกรักการอ่าน ในกิจกรรม สุ จิ ปุ ลิ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา กิจกรรมในวันนั้นส่งเสริมให้น้องๆ ได้เรียนรู้ทักษะทั้งการอ่าน ฟัง คิด ถาม เขียน

                         

                       

               สุ จิ ปุ ลิ เป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆ ฝึกการอ่านหนังสือที่ตัวเองสนใจไม่ว่าจะเป็น นิทาน เรื่องสั้น นิยาย การ์ตูน แล้วทำการบันทึกสิ่งที่ได้รับจากการอ่าน เช่น ความประทับใจ ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน รวมถึงคติสอนใจ ลงในสมุดบันทึกรักการอ่าน จากนั้นนำมาถ่ายทอดผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบที่เด็กๆ สร้างสรรค์ขึ้น?


                   

            โดยมี นายจักรพันธุ์ ตันติเสรีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย นางประณอม พงษ์รัก รองนายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา และผู้ใหญ่ใจดีร่วมเป็นคณะกรรมการให้คะแนนน้องๆ แต่ละโรงเรียน ในการถ่ายทอดบันทึกการอ่าน การจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะสร้างความสนุกสนานให้น้องๆ แล้วยังเป็นการสอดแทรกกระบวนการเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือและการจดบันทึก
           ห้องสมุดมีชีวิตของสรรพยาในวันนี้แม้จะเป็นแค่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ภายในกลับมีสีสันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมทั้งสาระและความบันเทิง เพราะพวกเขาตั้งใจทำให้มีชีวิตเพื่อประโยชน์ของชุมชนและเยาวชนในท้องถิ่น กิจกรรมสร้างสรรค์เช่นนี้จะยังคงดำเนินต่อไปไม่หยุดนิ่งเพราะได้แรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่ต้องการเห็นแหล่งเรียนรู้แห่งนี้อยู่อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยมือของคนในชุมชนเอง

                    

                 ร่วมสร้างสัมมาชีพให้เต็มพื้นที่กับมูลนิธิสัมมาชีพ เพราะเชื่อว่าบ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุข ก็ต่อเมื่อเรามีสัมมาชีพ เพราะสัมมาชีพ คือ วิถีชีวิตและสังคมที่ดีงาม และ วิถีชีวิตและสังคมที่ดีงาม เป็น จิตสำนึกใหม่ของการพัฒนา เพื่อความสมดุลที่เจริญขึ้นทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่กับมูลนิธิสัมมาชีพ เพราะสัมมาชีพคือทางออกของสังคมไทย
                 ผู้สนใจหรือผู้มีจิตศรัทธาหรือองค์กรใดที่ต้องการแบ่งบันน้ำใจหรือสนับสนุนพื้นที่ให้มูลนิธิฯ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์และกิจกรรมฯ มูลนิธิสัมมาชีพ โทร. 02-9366613 ต่อ 107 หรือ 086-7897808? หรือ e-mail : sammachiv.pr@gmail.com พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ Facebook? สัมมาชีพ และ www.right-livelihoods.org , www.sammachivonline.com เครือข่ายความรู้สู่อาชีพ

Read 3270 times Last modified on Wednesday, 27 June 2012 10:03

เมเนูหลัก มูลนิธิสัมมาชีพ