กิจกรรม มสช.
Rate this item
(0 votes)

971892 279660145527677 1147754153 n

               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานชุมพร ขอเชิญร่วมงาน “เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร” ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2557  พิธิเปิดเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ศึกษาเหยี่ยวอพยพจังหวัดชุมพร (บริเวณเขาดินสอ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร) 

               จังหวัดชุมพร เป็นศูนย์กลางการศึกษาเหยี่ยวอพยพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งมีจำนวนและชนิดของเหนี่ยวอพยพมากที่สุด  มีเส้นทางการอพยพผ่านส่วนแคบสุดของแหลมมลายูลักษณะคล้ายคอขวด  จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเฝ้าดูฝูงเหยี่ยวที่บินผ่านจำนวนมาก  ในแต่ละปีจะมีนกเหยี่ยวอพยพมากกว่าสองแสนตัวบินผ่านบริเวณเขาดินสอ  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เช่น  เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน  เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น  เหยี่ยวหน้าเทา  เหยี่ยวผึ้ง  และเหยี่ยวกิ้งก่าดำ เป็นต้น โดยฝูงเหยี่ยวเหล่านี้จะอพยพหนีอากาศหนาวแถบไซบีเรีย ผ่านจังหวัดชุมพร ลงไปขยายพันธุ์ที่ปลายแหลมมาลายูในช่วงเดือนตุลาคมต้นฤดูหนาวของทุกๆ ปี  นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้สนใจศึกษานกล่าเหยื่อ  ที่จะได้เฝ้าชมการอพยพย้ายถิ่นของเหยี่ยวอพยพ และเรียนรู้การอนุรักษ์นกล่าเหยื่อในจังหวัดชุมพร 
                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลบางสน โทร.077-591003,  086-2555537 การท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานชุมพร   โทร. 077 501831,  077 502775-6, 082-4862011

Rate this item
(0 votes)

n (1)

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ประจำปี 2557

 

Rate this item
(0 votes)

บริษัท เอสซีอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1 (1)

 

Rate this item
(0 votes)

IMG 4

 

เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิสัมมาชีพ จัดสัมมนา "เวทียกระดับศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลสัมมาชีพ" ณ บ้านปลายน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำตำบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลนำร่องในโครงการร่วมสร้างต้นแบบ 1 บริษัท 1 ตำบล โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิสัมมาชีพ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการสร้างตำบลต้นแบบความร่วมมือระหว่างภาคชุมชนและภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

                           IMG 3      IMG 1

การจัดสัมมนาในครั้งนี้เเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับกระบวนทัศน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพผู้นำในการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันคิดค้น ออกแบบ และวางแผนขับเคลื่อนงาน โดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัว และ ชุมชน  โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนได้ด้วยตัวเอง

                               IMG 6 IMG 5

ปิดการสัมมนา "เวทียกระดับศักยภาพผู้นำ/แกนนำการเปลี่ยนแปลง" ต.โพนทอง จ.ชัยภูมิ ไปอย่างสวยงามท่ามกลางความเข้าใจและความร่วมมือในการนำสิ่งที่ได้รับจากการสัมมนานำไปปฏิบัติกับชุมชนตนเอง พร้อมให้ความมั่นใจอีก 2 เดือน พบกับร่างแผนตำบลโพนทอง งานนี้แกนนำกลับบ้านไปพร้อมความมั่นใจ คณะผู้จัดก็ภูมิใจที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ขอบคุณผู้นำชุมชนตำบลโพนทองอีกครั้งที่ร่วมกันทำให้เกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่ แล้วพบกันที่โพนทอง 18-19 กันยายนนี้ค่ะ

หน้า 1 จาก 16

เมเนูหลัก มูลนิธิสัมมาชีพ


Partners_

     logo icc     mirtphol

     logo tuf     logo toshiba

     ptt     kungthai

     logo farmhouse     logo os       

     thaibeaf     A-W LOGO TVO

     Black Canyon    thaipagan

     betagro    Logo Toyota

     Logo-MK    tecnogas logo

     lazyboy   chai logo

     ais   people logo

     poc    tk park

     ecc logo    nara place logo

     arrow    

 

   

logo rif

ติดต่อมูลนิธิสัมมาชีพ

๑๑๑๑/๒๓ เดอะฮาบิแทค ซ.ลาดพร้าว๙๔ (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. ๑๐๓๑๐
โทร. ๐๒-๕๓๐-๙๒๐๔-๕ แฟกซ์ ๐๒-๕๓๐-๙๒๐๖
Email : sammachiv.pr@gmail.com