กิจกรรม มสช.
Rate this item
(0 votes)

b1บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) โดย คุณกรรณิการ์ ชินประสิทธิ์ชัยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารตราสินค้า ร่วมบริจาคเงินที่ได้จากการตั้งกล่องรับบริจาคมูลนิธิสัมมาชีพ ณ ร้านแบล็คแคนยอนทั่วประเทศ แก่มูลนิธิสัมมาชีพ โดยมี คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ เป็นผู้รับมอบ ณ เวทีประชุมกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

Rate this item
(0 votes)

  4 1

  12 6

วันนี้ เวลา 10.30 น. มูลนิธิสัมมาชีพจัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ ประจำปี 2558 ณ ห้องอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานกรรมการที่ปรึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ร่วมด้วย ศาสตราภิชานดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองประธานกรรมการที่ปรึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณมนู เลียวไพโรนจ์ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ คุณพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ดร.วณี ปิ่นประทีป คุณสาลินี วังตาล คุณชนิสา ชุติภัทร์ คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ และ คณะกรรมการบริหารกว่า 20 ท่าน เข้าร่วมประชุมโดยมีวาระสำคัญสำคัญแจ้งที่ประชุมทราบคือการแต่งตั้ง คุณสมพล เกียตริไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพคนใหม่ แทน นพ.มงคล ณ สงขลา ซึ่งขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ  เมื่อต้นปี 2558 ที่ผ่านมา

  5   2

  7   3

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นนำเสนอนโยบายการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานมูลนิธิสัมมาชีพ ในปี 2558-2561 เพื่อให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานก้าวต่อไปของมูลนิธิสัมมาชีพอันจะนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

10 11 9

Rate this item
(0 votes)

      surat1     surat4

เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
นำเจ้าหน้าที่ในส่วนของสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร กว่า 17 ชีวิต ร่วมทริปทดสอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนตำบลเขาถ่าน  ณ ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยตำบลเขาถ่านเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลเขาถ่านมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เนื่องมาจากการช่วยกันดูแลรักษาของชุมชน บวกกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ร่วมกันต่อสู้และฟื้นฟูทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ อาทิ ป่าชายเลน แหล่งเพาะพันธุ์ปูเปี้ยว เกาะนก ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์

surat3  surat6 surat5

ในการร่วมทดสอบครั้งนี้นอกจากจะได้เรียนรู้การท่องเที่ยวแบบชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตแล้วยังได้เห็นศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสนบูรณ์ของพื้นที่แล้ว ตัวแทนของภาคธุรกิจอย่างไทยเบฟยังได้ร่วมให้ความเห็นข้อเสนอแนะแก่ชุมชนในมุมมองภาคธุกิจ เพื่อให้ชุมชนได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

surat7  surat13surat8

กิจกรรมในวันแรกที่นักท่องเที่ยวไปถึง ชาวเขาถ่านดูจะตื่นเต้นไม่น้อยเพราะเป็นครั้งแรกที่เริ่มทำการท่องเที่ยว ตอนรับนักท่องเที่ยวด้วยพวงมาลัยและการแสดงจากเยาวชน พร้อมน้ำชารางจืดผมสโซดาช้างช่วยดับกระหายเป็นอย่างดีสร้างความประทับใจให้แขกผู้มาเยือนได้มากทีเดียว หลังจากพักหายเหนื่อยแล้วก็ส่งนักท่องเที่ยวชาวกรุงไปเรียนรู้พืชสมุนไพร อาทิ การทำลูกประคบ การปลูกขมิ้นชัน แม้ฝนฟ้าจะไม่ค่อยเป็นใจแต่ก็สร้างความสนุนสนานให้การขุดดินให้แก่นักท่องเที่ยวได้ไม่น้อย

เริ่มเที่ยงท้องเริ่มหิว บอกแล้วว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนดังนั้นอาหารจึงเป็นอาหารพื้นบ้าน อาทิ แกงเลียง แกงขี้เหล็ก ผัดเห็ด เผ็ดๆแต่อร่อย แต่ชาวกรุงไงก็ยังต้องมีไข่เจียว แอบขอเล็กน้อย

ช่วงบ่ายๆ เราเริ่มออกเดินทางไปดูแหล่งเพาะพันธุ์ปูเปี้ยวที่ลุงทวี ประธานสภาองค์กรชุมชนเป็นผู้ดูแล ลุงถ่ายทอดเรื่องราวของปูเปี้ยวพร้อมสาธิตการจับปูให้ดู แถมเรื่องการสร้างบ้านปลาแบบชาวบ้านโดยการใช้ทางมะพร้าวและท่อซีเมนต์ แต่ด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าวบวกกับอาหารแสนอร่อยเมื่อช่วงเที่ยงทำให้นักท่องเที่ยวบางคนถึงกับคอพับเลยที่เดียว

surat10   surat15ตกเย็นเราเริ่มตื่นตาตื่นใจด้วยการล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมากมาย อาทิ การขุดหอยกัน (ชื่อหอยกัน) ดูนกที่เกาะนก เราใช้เวลาในการล่องเรือไปด้วยความเพลิดเพลินจนลืมอาหารเย็น แล้วเมื่อถึงที่พักโฮมสเตย์ชุมชน แอบกึ่งเมืองเล็กน้อย เราก็ได้พบกับอาหารใต้แสนอร่อยเช่นเคย แต่คราวนี้แถมด้วย “หอยกัน” สดๆที่เราหากันมาเอามาย่างบนเตาถ่านไฟอ่อนๆ จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรคนใต้แซ่บอย่าบอกใคร

รุ่งเช้าเราออกเดินทางแต่เช้าเพื่อไปบ่อน้ำร้อน ลานโลกพระจันทร์ ชื่อแปลกเพราะพื้นผิวบริเวณนั้นคล้ายผิวโลกพระจันทร์ ได้เวลาทำสปาพวกเราเอาเท้าหย่อนลงไปนั่งแช่อย่างสบายท่ามกลางแสงแดดยามเช้ารับวิตามินดี จากนั้นเดินทางต่อไปยังแหล่งเพาะพันธุ์ปูเปี้ยวของลุงเนียร ซึ่งคราวนี้เราได้รู้ว่าปูสลัดไข่ในน้ำ แล้วโอกาสรอดมีเพียง 30 % เท่านั้น  เรียนรู้วิธีการผสมพันธุ์ของปู เห็นแหล่งอนุบาลปู วันนี้เราเรียนรู้เรื่องปูมากเยอะมากกลับมาที่พักอาหารกลางวันก่อนกลับเมืองกรุง เลยมีปูเปี้ยวแปรรูปให้กินซะเลย อาทิ ยำปูเปี้ยว ปูเปรี้ยวชุปแป้งทอด เสริฟ์พร้อมอาหารใต้อร่อยไม่แพ้ใครเลย อิ่มแล้วก่อนกลับชาวบ้านขอบคุณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเติมเต็มให้ชุมชนได้เรียนรู้มุมมองจากภาคธุรกิจพร้อมนำไปปรับปรุง ต่อด้วยคำถามสั้นๆ “คุณได้ความรู้อะไรจากการมาเขาถ่าน” ชาวบ้านถามนักท่องเที่ยวแถมมีของรางวัลให้ด้วย (น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ตะกร้าจักสาน) มีหรือจะรอช้าทุกคนแย่งกันตอบว่าได้ความรู้ทั้งเรื่องปูเปี้ยว พืชนสมุนไพร แหล่งท่องเที่ยว  สร้างความสนุกสนานร่วมกันเป็นอย่างมาก ปิดท้ายด้วยถ่ายภาพหมู่ร่วมกันสักภาพเพื่อเป็นที่ระลึกก่อนแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนา

Rate this item
(0 votes)


โครงการแรลลี่มัจฉาสตรีท กรุงเทพฯ - บางสน (ชุมพร)


                    มูลนิธิสัมมาชีพ ขอเชิญผู้สนใจร่วมเดินทางแรลลี่เติมบุญฟื้นฟูท้องทะเล กับ "แรลลี่มัจฉาสตรีท กรุงเทพฯ - บางสน (ชุมพร)" วันที่ 8-10 พ.ค. 58 ณ ริมหาดบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิสัมมาชีพ โทร. 086-7897808 หรือ สำนักพัฒนาสหกรณ์ สอ.สพ. โทร. 088-1976323 และ ผู้กองยอดรัก โทร. 082-7007475 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 พ.ค. 58 เท่านั้น !!!


Page 1 of 21

เมเนูหลัก มูลนิธิสัมมาชีพ


logo rif

   

 

Partner ร่วมสนับสนุน

     logo icc  mirtphol  logo tuf

     logo toshiba  ptt  kungthai

     logo farmhouse  logo os  thaibeaf

ติดต่อมูลนิธิสัมมาชีพ

๑๑๑๑/๒๓ เดอะฮาบิแทค ซ.ลาดพร้าว๙๔ (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. ๑๐๓๑๐
โทร. ๐๒-๕๓๐-๙๒๐๔-๕ แฟกซ์ ๐๒-๕๓๐-๙๒๐๖
Email : sammachiv.pr@gmail.com

 

 

 

 

thaipagan  betagro  poc

tk park  ecc logo  nara place logo

arrow