skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
กทบ. แก้จนคนรากหญ้า
Communication chat icon above cityscape in the night light of the city.

กทบ. แก้จนคนรากหญ้า

กทบ.แก้จนคนรากหญ้า

      “รักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ”รับตราตั้งเป็น “ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)” เมื่อกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีบทบาทขับเคลื่อนนโบายรัฐบาลพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มุ่งหวังนำพากองทุนหมู่บ้าน 79,604 แห่ง สมาชิก 13 ล้านคน ได้งบประมาณจากรัฐประมาณ 35,000 ล้านบาท ไปผลักดันสู่เป้าหมายให้ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น นั่นเท่ากับรับภารกิจแก้จนคนทั้งประเทศ ซึ่งเป็นงานใหญ่

 

       สำหรับตัวตน เขาวางตัวเองเป็นแค่ “นักปฎิบัติ” ไม่ใช่ “พวกทฤษฎี” โดยยึดมั่นกับการลงมือลุยจึงเป็นงานถนัดบนหลักการจัดลำดับทำงาน“เร็ว ช้า หนัก เบา” ผสมส่วนด้วยการบริหารเวลา“คุยให้เข้าใจก่อนไปประชุมย้ำถึงภาพรวม”ในเวทีใหญ่

 

        การเรียนรู้งานนักปฎิบัติ “รักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ” ผ่านประสบการณ์มามากโขพอตัว อดีตเขาเป็นผู้บริหาร NCC Management & Development Co., Ltd ดูแลบริหารศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และศูนย์ประชุมนานาชาติ

 

       นอกจากนี้ เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สมัยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรี อีกทั้งยังเป็น “ผู้ติดตาม” หนึ่งในทีมคนใกล้ชิดของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มาหลายสมัยในงานการเมือง รวมทั้งผ่านการเรียนรู้งาน กทบ.ในฐานะ “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” มาด้วย

 

      งานที่เคยผ่านทั้งหมดทั้งปวงนั้น“รักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ” มีบทบาทแค่มือรองไม่ใช่เบอร์หนึ่งขององค์กร เมื่อมารับตำแหน่ง ผอ.กทบ. ซึ่งเป็นตำแหน่งในบทบาทผู้นำองค์กรครั้งแรกอย่างเต็มรูปแบบ แต่ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคเท่าใดนัก เพราะผ่านประสบการณ์รู้เนื้องาน กทบ.มาแล้ว ดังนั้นข้อมูลองค์กรจึงแน่นในระดับรับตำแหน่งปั๊บลุยงานได้ทันที ไม่มีคำอ้างแบบพวกยึด “ทฤษฎี”มักขอเวลาศึกษางานก่อน

 

      เนื้องานพัฒนา กทบ.ในสมองของเขา จัดวางรูปแบบแนวคิดเชิงเปรียบเทียบ ปรับเปลี่ยน พัฒนาแข่งขันรองรับ โดยวิธีพื้นฐานนำหมู่บ้านเทียบเคียงหมู่บ้านใกล้เคียง จังหวัดต่อจังหวัด แล้วก่อรูปพัฒนากองทุนระดับประเทศ ซึ่งรวมความแล้ว เขามีโจทย์คิดทำงานจากความต้องการของชุมชนมาก่อนสนองความต้องการขององค์กรส่วนกลางที่เขารับผิดชอบ

 

      อีกอย่าง พยายามผลักดันงานแบบผสมผสานอาชีพเสริม ใช้หลักคิดตาม “โมเดลอัมพวา”มาเป็นต้นแบบการนำกองทุนหมู่บ้านไปสู่เนื้องานที่ลักษณะท่องเที่ยวมารองรับ ไม่ใช่เน้นในกระบวนการผลิตสินค้าชุมชนเป็นการเฉพาะ ดังนั้น การเกิดวิถี “ไกด์”พาท่องเที่ยวชุมชนจะเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนแบบง่ายๆ

 

       วิถี“โมเดลอัมพวา”นั้น เท่ากับปรับบทบาทใหม่ของ กทบ. จากเป็นแหล่ง “เงินด่วน” กระจายให้คนในหมู่บ้านได้จัดสรรทำงาน มาสู่เป้าสร้างผลลัพธ์ใหม่“สร้างรายได้” จากการท่องเที่ยวโดยร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาร่วมคิดสร้าง ซึ่งขณะนี้มีกองทุนหมู่บ้านกว่า 60 แห่ง เกิดการท่องเที่ยวชุมชนถึงกว่า 7 ล้านคน แล้วมีเม็ดเงินลงพื้นที่จริงเพื่อหมุนให้ฟื้นเศรษฐกิจประเทศได้ในระดับเศรษฐกิฐรากหญ้าเป็นเครื่องจักรขนาดเล็กทำงาน

 

      ไม่เพียงเท่านั้น “รักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ” เสนอเปลี่ยน กทบ.จากหน้าที่ “ปล่อยกู้”ให้หมู่บ้าน ไปสู่บทบาทใหม่ด้วยการส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านไปถึงเป้าหมายรวมกลุ่มกันแบบ “นิติบุคคล” สามารถทำนิติกรรมผลิต จำหน่ายสินค้าให้กันและกัน หรือใครก็ได้ นอกจากนี้ต้องมี  Logistics และเทคโนโลยี มาสนับสนุนยกระดับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาด และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้รวดเร็วอีกช่องทางหนึ่ง

 

       สิ่งสำคัญ ในสถานการณ์โควิด-19 เงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนั้น เงินจำนวนนี้ กทบ.เสนอโครงการใช้งบประมาณ 20,000 ล้านบาท มาสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนได้แบ่งเบาปัญหาปากท้องชาวบ้านได้ในยามหมู่บ้านผจญกับวิกฤเศรษฐกิจลุกลาม และ“รักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ” บอกว่า เขาเตรียมแผนการใช้เงินกระตุ้นรายได้ชุมชนไว้พร้อม เพื่อให้ชาวบ้านเสนอแผนงาน แล้วลงมือทำกันใน 7 หมื่นกว่าหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการผลิตข้อมูลออกมา

 

       ด้วยแนวคิดดังกล่าวเป็นเพียงคร่าวๆที่อยู่ในสมองของ“รักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ” ซึ่งเสนอให้สาธารณะรับรู้ในบทบาท ผอ.กทบ.คนใหม่จะเข้าไปสานงานผลักดันกองทุนหมู่บ้านในวาระที่ดำรงตำแหน่งอยู่ และเขาพร้อมถ่ายทอดเนื้องานด้านลึกของ กทบ.ในการอบรมหัวข้อ “กองทุนหมู่บ้าน ยกระดับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาด พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” ที่มูลนิธิสัมมาชีพ เป็นแม่งาน

 

      “รักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ” คือวิทยากรอีกคนหนึ่งจะให้ความรู้กับโครงการอบรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 11 จัดขึ้นที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่เสาร์ที่ 31 ตุลาคม นี้จนไปสิ้นสุดการอบรมวันที่ 29 พฤศจิกายน นี้…โปรดเตรียมตัวเป็นส่วนร่วมอบรม ตามวัน เวลา และโปรแกรมได้กำหนดไว้

   รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.right-livelihoods.org/chanchage-leadership/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%87-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-11/

Back To Top