skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
การสังเคราะห์เครื่องมือและมุมมองต่อการสร้างสรรค์ BUSINESS MODEL

การสังเคราะห์เครื่องมือและมุมมองต่อการสร้างสรรค์ BUSINESS MODEL

ห้ามพลาด !!! พบการสังเคราะห์เครื่องมือและมุมมองต่อการสร้างสรรค์ BUSINESS MODEL  จากผู้มีประสบการณ์ตรงในหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงที่เดียวเท่านั้น

รายงานข่าวจากมูลนิธิสัมมาชีพเปิดเผยว่า โครงการอบรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 9 ที่จะเริ่มในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2561 สำหรับผู้เข้ารับการอบรมใน รุ่นที่ 9 นับว่าโชคดี เนื่องจากจะมีการยกเครื่องหลักสูตรใหม่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อเป็นการยกระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการ โดยจะให้ความสำคัญกับการนำลงไปปฏิบัติในพื้นที่จริงๆ สมกับหัวข้อ “POWER OF CHANGE” พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งวิทยากรที่มาให้ความรู้ล้วนชื่อดังระดับประเทศตั้งระดับรัฐมนตรี นักธุรกิจที่มีประสบการณ์ทำงานสูง นักวิชาการ ผู้นำวิสาหกิจชุม เป็นต้น

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง ในสัปดาห์ที่ 4 ของการอบรม คือระหว่างวันเสาร์ที่ 1 – อาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 จะนำเสนอกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยวิทยากร ที่มีความรู้เรื่องการตลาด การจัดการเพื่อสังคม มาบรรยายแบบยกทีมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

นำทีมโดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง ผู้อำนวยการหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9, ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์, ดร.ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม (สกส.), ดร.สมฤดี ศรีจรรยา กรรมการสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง และ ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านกลยุทธ์องค์กร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์

โดยหลักสูตรอบรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 9 เริ่มอบรมทุกเสาร์อาทิตย์ เริ่มเสาร์ที่ 4 สิงหาคม – เสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ SME Development Bank ผู้ที่สนใจต้องไม่พลาดงานนี้และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (02) 530-9204-5, 085-058-9877

Back To Top