skip to Main Content
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยระดับภูมิภาค

สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยระดับภูมิภาค

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ จ.อำนาจเจริญ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยระดับภูมิภาค

       วันนี้ (11 พ.ค. 61) เวลา 09.00 น. ที่ร้านนุชบา บ้านนาแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 เพื่อช่วยพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้าทอมือให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น และมีช่องทางการตลาดที่กว้างขวางขึ้น เพื่อนำไปสู่รายได้ที่ยั่งยืนของชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด คณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าจากจังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร และอำนาจเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย ) จำกัด ได้จัดโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดอำนาจเจริญ และจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าในระดับภูมิภาค โดยมีคุณธนิดา คุณณัฐณิชา เจ้าของแบรนด์ผ้าขาวม้า “นุชบา” เป็นวิทยากรบอกเล่าการทำงานจากข้าราชการตัวเล็กๆ ในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ มาเป็นเจ้าของแบรนด์ผ้าขาวม้าขึ้นชื่อ ประสบความสำเร็จเข้าสู่บริษัทประชารัฐฯ สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นจำนวนมาก
        “ผ้าขาวม้า” เป็นผ้าท้องถิ่นทั่วทุกภาคของไทยที่มีมายาวนานกว่า 500 ปี เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และมีหลายชุมชนที่ยึดถือเป็นอาชีพทอผ้าขาวม้า ซึ่งผ้าขาวม้าของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านวัตถุดิบ ลวดลาย และคุณภาพ ปัจจุบันมีชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าเป็นจำนวนมากที่ต้องได้รับการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ชุมชนผ่านกิจกรรมการสร้างคลัสเตอร์ผ้าขาวม้า รวมทั้งมีการฝึกอบรมนวัตกรรมด้านผ้า เช่น ผ้านาโน ผ้าสะท้อนน้ำ ผ้านิ่ม ผ้ากลิ่นหอมต่างๆ อีกด้วย
สุกัญญา พุทธคู /ข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประกาศิต สุวะทองผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้วแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Cr.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNECO6105110010012

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top