skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
ขอเชิญร่วมการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล เพื่อมูลนิธิสัมมาชีพ (Sammachiv Golf Charity 2021)

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล เพื่อมูลนิธิสัมมาชีพ (Sammachiv Golf Charity 2021)


มูลนิธิสัมมาชีพ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ

พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ สุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ

 

เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ อาทิ งานพัฒนาและงานขยายผลรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับฐานราก ยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการชุมชน สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิสัมมาชีพ โทร. 02 530 9204-5 / 085 058 9877 หรือเว็บไซต์ www.right-livelihoods.org ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิสัมมาชีพ สามารถนำใบเสร็จไปใช้ลดหย่อนภาษีฯ ได้ตามกฎหมาย

Download รายละเอียด>>คลิก<<

Download ใบสมัคร  >>คลิก<<

 

 

สถานที่จัดการแข่งขัน สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ สุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ

Back To Top