skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
ขอเชิญร่วมการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล เพื่อมูลนิธิสัมมาชีพ (Sammachiv Golf Charity 2022)

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล เพื่อมูลนิธิสัมมาชีพ (Sammachiv Golf Charity 2022)

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อมูลนิธิสัมมาชีพ
ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกนเรนทร์ สิริภูบาล
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ทท.)
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ปาร์ค กรุงเทพฯ

Shot Gun Start 12.00 น.

 

 

เพื่อนำรายได้ไปสมทบทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน ตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิสัมมาชีพ “สานพลังขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่ เชื่อมคน เชื่อมชุมชน เชื่อมสังคม เชื่อมรัฐ” ผ่านโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิสัมมาชีพ อาทิ

1. งานพัฒนาและขยายผล รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานราก เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบธุรกิจตามแนวทางสัมมาชีพ โดยกระบวนการทำงานจะเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาและขยายผลทั้งวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลและที่ส่งเข้าประกวด เพื่อพัฒนาให้เป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ยกระดับวิสาหกิจให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการชุมชนที่สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข็งแรงต่อไป

2. งานอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ระดับภูมิภาค เป็นการสร้างผู้นำในระดับภูมิภาค ให้เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาจังหวัด โดยมุ่งหวังให้เกิดการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ส่งผลให้ผู้นำ ได้รับการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การบริการ และ การเกษตรแบบครบวงจร อันจะนำไปสู่การสร้างผู้ประกอบการชุมชน พัฒนาไปสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม เกิดการสร้างรายได้ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อไป

 

Download รายละเอียดโครงการและใบสมัคร >> คลิ๊ก <<

 Download แบบตอบรับการสนับสนุน>> คลิ๊ก <<

Download สิทธิประโยชน์สำหรับผู้สนับสนุน>>คลิ๊ก<<

 

 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิสัมมาชีพ โทร. 02 530 9204-5 / 085 058 9877 หรือเว็บไซต์ www.right-livelihoods.org
ทุกการบริจาคผ่านมูลนิธิสัมมาชีพ สามารถนำใบเสร็จไปใช้ลดหย่อนภาษีฯ ได้ตามกฎหมาย

 

สถานที่จัดการแข่งขัน สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ สุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ

 


ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสัมมาชีพเพิ่มเติมได้ที่:

 

 

https://www.facebook.com/sammachiv

https://www.facebook.com/chumchonmeedee

https://www.youtube.com/user/RightLivelihoods

Back To Top