skip to Main Content
คึกคัก เข้มข้น เรียบง่าย อบอุ่น

คึกคัก เข้มข้น เรียบง่าย อบอุ่น

คึกคัก เข้มข้น เรียบง่าย อบอุ่น

           บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่นสำหรับวันแรกของการอบรมหลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลง รุ่น10 หรือ LFC10 ที่ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเพราะได้มีการยกเครื่องหลักหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยทันสถานการณ์ มีวิทยากรใหม่ๆเข้ามามากมาย รูปแบบการเรียนก็ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมมากขึ้น การดูงานก็เพิ่มจากเดิมเพื่อให้หลากหลาย

 

     

          ที่สำคัญสถานที่อบรม ณ.โพธาลัย เลเซอร์ปาร์ค บรรยากาศสวยงามให้สมกับครบรอบ10ปีมูลนิธิสัมมาชีพ  เริ่มอบรมวันแรก เมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2562 คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีคุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานสถาบันผู้นำนำการเปลี่ยนแปลง กล่าวรายงานความเป็นมาและรายละเอียดหลักสูตร ที่มีการปรับปรุงใหม่

                   

         บรรยากาศในการเปิดอบรมในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก โดยLFC10 มีผู้เรียนทั้งหมด 92 คน จากหลากหลายอาชีพ หลากหลายองค์กร จะได้มาใช้ชีวิตร่วมกันตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน20ตุลาคม 2562 วันแรกเปิดอบรมหลักสูตรเป็นการบรรยายภาพกว้างๆถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกโซเชียล โดย...ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ตามด้วยพิเชฐ ตันติวานิช ในหัวหัวข้อ ผู้นำท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

          ช่วงบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมที่จะลงศึกษาพื้นที่ต่างๆในชุมชนออกเป็น 6 กลุ่ม ต่อด้วยดร.สุนทร คุณชัยมัง ผอ.หลักสูตรได้ขึ้นมาแนะนำหลักสูตร LFC10 ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก โดยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้นและที่พิเศษในรุ่นนี้จัดให้มีการดูงาน 3 พื้นที่ ที่บ้านนาต้นจั่น สุโขทัย ภูแลนคา จ.ชัยภูมิและเศรษฐกิจชุมชน จ.เพชรบุรี

                  

           หลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมสัมพันธ์เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อให้ผู้เข้าเรียนทั้ง 90กว่าชีวิตได้รู้จักและมีความคุ้นเคยกันมากขึ้นสร้างความสนุกสนานเฮฮาให้กับผู้เข้ารับการอบรมมีเสียงหัวเราะเป็นระยะๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรรมที่ช่วยเสริมสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมเวิร์ค อีกด้วย

                  

          ในช่วงเย็นๆเป็นพิธีรับน้องLFC รุ่น10 จากเหล่าพี่ๆ LFC รุ่น 1-9 ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น เริ่มจากการคล้องพวงดอกไม้ต้อนรับ  พร้อมกับกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง รับมอบของที่ระลึกจากรุ่น9 และ ตัวแทนLFC รุ่น 1 คุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน ได้กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ รวมถึงการแนะนำตัวแทนรุ่นพี่ในแต่ละรุ่นให้ได้รู้จักกันมากขึ้น

          บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นสบายๆสไตล์สัมมาชีพ หลังจากนี้ทั้ง 90กว่าชีวิตจะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หัวเราะด้วยกัน สนุกด้วยกันจนถึงวันที่ 20ตุลาคม ก่อนที่จะออกไปทำงานรับใช้สังคมตามเจตนารมณ์หลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top