skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
ฐากูร บุนปาน กับหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง
Communication chat icon above cityscape in the night light of the city.

ฐากูร บุนปาน กับหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

ฐากูร บุนปาน กับหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

 

         ในหนังสือครบรอบ 10 ปี มูลนิธิสัมมาชีพ ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 หน้า 168 ได้ระบุไว้ในรายนามคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ ซึ่งมี ศ.นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธานคณะกรรมการ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองประธานคณะกรรมการตามลำดับ  ได้ปรากฏชื่อคุณฐากูร บุนปาน อยู่ในรายนามคณะกรรมการที่ปรึกษาชุดนี้ด้วย

 

 

            นอกจากนี้ในหนังสือเล่มเดียวกัน ในบทที่ 2 เกี่ยวกับโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change : LFC) ในหน้า 033 พารากราฟที่ 3 ได้ระบุว่า “ในการอบรมรุ่นแรกเริ่มในปี พ.ศ.2553 มีเครือบริษัท มติชน จำกัด ซึ่งเป็นสื่อสารมวลชน เป็นพันธมิตรหลัก”  ในปีต่อๆมา หลักสูตรได้รับความสนใจมากขึ้น จึงมีพันธมิตรอื่นๆ เข้าร่วมสนับสนุนหมุนเวียนกันไปตามความเหมาะสม

 

 

            เราสามารถกล่าวได้ว่า คุณฐากูร บุนปาน หรือ คุณโต้ง มีส่วนร่วมในงานของมูลนิธิสัมมาชีพมาตั้งแต่ต้นในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษา และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่เริ่มต้น ผมจำได้ว่า เรามีการประชุมร่วมกันหลายครั้ง ระหว่างผู้แทนมูลนิธิสัมมาชีพและมติชน และจัดตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมาดำเนินการ ลงรายละเอียดของหลักสูตร จัดหาทาบทามวิทยากรและผู้เข้าเรียน ซื่อหลักสูตร”ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง”ก็มาจากโต๊ะประชุมนี้เอง

 

            คุณโต้งในฐานะผู้บริหารเครือมติชนได้ให้การสนับสนุนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงอย่างกระตือรือร้น LFC รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ปี 2553 2554 และ 2555 จัดที่ห้องประชุมอาคารสำนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด 3 ปีซ้อน นักเรียนคนสำคัญของ LFC 2 โดยคำแนะนำของคุณโต้ง คือปลัดฉิ่ง หรือ คุณฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มีบทบาทสำคัญในการพาประชาชนลพบุรีผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมใหญ่

 

 

           การสนับสนุนเต็มกำลังของเครือมติชน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆในเครือฯทำให้หลักสูตร LFC เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง ในการเปิดรับสมัครทั้งรุ่น 1 และรุ่น 2 มีบุคคลผู้มีชื่อเสียงหลายท่านหลายวงการได้สมัครเข้ามาเรียน อาทิเช่น คุณสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ในรุ่น 1 และคุณประวิทย์ จิตรนราพงศ์ เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ในรุ่น 2 เป็นต้น ซึ่งท่านเหล่านี้ยังทำหน้าที่ผู้สนับสนุนคนสำคัญของมูลนิธิสัมมาชีพตลอดมา

 

        ผลพวงความสำเร็จของมูลนิธิสัมมาชีพและหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ส่วนหนึ่งมาจากสนับสนุนของคุณฐากูร บุนปานและเครือมติชน ผมในฐานะรักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ ขอขอบพระคุณอย่างสูงและจะจารึกไว้ในประวัติของมูลนิธิสัมมาชีพตลอดไปครับ

 

ด้วยรักและอาลัยยิ่ง
ผดุงศักดิ์ พื้นแสน
รักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ

 

ขอบคุณภาพจาก matichon.co.th

 

                                               

Back To Top