skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
ท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอนาคต-ลดเหลื่อมล้ำ-แก้ไฟใต้

ท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอนาคต-ลดเหลื่อมล้ำ-แก้ไฟใต้

          นับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2547 เป็นต้นมา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ขณะเดียวกันคนทั่วไปก็ต่างรู้สึกหวาดกลัวจนไม่กล้าไปท่องเที่ยว

          เชื่อหรือไม่ที่จริงแล้ว 3 จังหวัดชายแดนใต้ ความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศยังคงเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นทุกปี จึงยังมีโอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีวัฒนธรรมคล้ายๆ กัน

          สภาพภูมิศาสตร์ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วยภูเขา ป่า ทุ่งนา ทะเล ป่าพรุ จึงแตกต่างและหลากหลาย จังหวัดปัตตานี มีสถานที่ท่องเที่ยวครบของผู้คน 3 เชื้อชาติ คือไทยพุทธ ไทยมุสลิม และคนไทยเชื้อสายจีน โดยมีวัดช้างให้ หลวงพ่อทวด เกจิชื่อดังทางภาคใต้ มัสยิดกรือเซะ แหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของนักท่องเที่ยวทั่วไป

          จังหวัดยะลา มีความพร้อมของธุรกิจบริการและความเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ เขื่อนบางลาง ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ เชื่อมต่อกับป่าฮาลา บาลา ที่อยู่ติดกับประเทศมาเลเซียและเมืองเบตง ได้ชื่อว่าเมืองในหมอกดอกไม้งาม

          สุดท้าย จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่มีลักษณะเด่นที่แตกต่าง สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ได้แก่ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ วัดชลธาราสิงเห วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย เมืองโก-ลก เป็นต้น

          นี่คือสินค้าด้านการท่องเที่ยวหลักใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับชุมชนที่สำคัญ นอกจากนั้นแล้ว ยังมีความพร้อมด้านระบบขนส่ง เชื่อมต่อไปถึงประเทศมาเลเซีย การเชื่อมโยงการคมนาคมภายในประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน มีข้อได้เปรียบสูงเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น และยังมีด่านชายแดนที่สำคัญซึ่งถือเป็นประตูสู่อาเซียน โดยจังหวัดยะลา มีด่านเบตง

          ส่วนจังหวัดนราธิวาส มีด่านตากใบ และด่านสุไหงโก-ลก ซึ่งด่านเหล่านี้เอื้ออำนวยให้เกิดความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวระหว่างไทย มาเลเซีย อาเซียน และจากทั่วโลก

          นอกจากด่านชายแดนแล้ว ยังมีสนามบินนานาชาติ และสนามบินในประเทศ ได้แก่ สนามบินหาดใหญ่ มีเที่ยวบินประจำวันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะมาเลเซียและสิงคโปร์ และสนามบินนราธิวาส อีกทั้งยังมีรถไฟเชื่อมการเดินทางจากสถานีบัตเตอร์เวอร์ธ มาเลเซีย ไปกรุงเทพฯ ให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

 

          ที่สำคัญเมื่อปีที่แล้วองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. มีกิจกรรม Fam Trip เยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยว 6 ชุมชนนำร่อง ที่ อพท. เข้าไปพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบางปู ชุมชนทรายขาว จ.ปัตตานี ชุมชนจุฬาภรณ์ 9 ชุมชนจุฬาภรณ์ 10 จ.ยะลา ชุมชนวัดชลธาราสิงเห ชุมชนจุฬาภรณ์ 12 จังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจริงๆ ไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชน ชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตเหมือนปกติ แค่ อพท.จะเข้าไปชูแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเสน่ห์ชวนหลงใหล

 

          โครงการนี้มีการลงนามข้อความตกลงความร่วมมือระหว่าง อพท. กับ 8 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด สร้างความมั่นใจให้กับชุมชนและผู้ประกอบการ และปีนี้ก็มีแผนจะไปออกบูธใน งานมัตต้า 2562 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อให้คนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการลดความเหลื่อมล้ำ และจะช่วยแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ไปในตัว

 

          ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่เอาการท่องเที่ยวมาใช้ในมิติของการแก้ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้อย่างน่าสนใจ

          จากข้อมูลตัวเลขนักท่องเที่ยวโอกาสทางการท่องเที่ยว และทรัพยากรการท่องเที่ยวของพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทุกอย่างมีความพร้อมหมดแม้จะมีเหตุยิงพระสงฆ์มรณะภาพ 2 รูปและบาดเจ็บอีก 2 รูปที่วัดรัตนานุภาพ สุไหงปาดี สร้างความสะเทือนใจ ความรู้สึกของใครหลายๆ คนที่ได้ทราบข่าว แต่อย่าได้หวาดกลัวจนไม่กล้าไปเที่ยว คนในพื้นที่ยังมีรอยยิ้ม มีน้ำใจ รักสันติ พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมิตรไมตรีอันดีงาม

 

ทั้งนี้ ขอขอบคุณเครดิตภาพประกอบ ดังนี้ 

เฟซบุ๊ค ศิษย์พระหมอ เฉ่งจุ้ยโจวซือ จ.ปัตตานี
www.museumthailand.com
www.nawatwithi.com
www.muslimthaipost.com
www.thailandtourism.saenson.com
www.nairobroo.com
www.dek-d.com
www.ladyissue.com
www.pateehahblog.wordpress.com
www.tnews.co.th

Back To Top