skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com

ประชุมขยายผลการจัดการต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

     เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ประชุมขับเคลื่อนงาน  “โครงการขยายผล การจัดการต้นแบบ การท่องเที่ยวโดยชุมชน”  (นาต้นจั่น –บ้านตึก)
นำโดยคุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน ที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพและคณะทำงานฝ่ายพัฒนาโครงการฯ นายประครอง สายจันทร์ รักษาการผู้จัดการและคณะผู้บริหารฯสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (อพท.๔)  นายปริญญา สุวรรณโณ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ อาวุโส บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) องค์กรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนำโดย  นายบูรณาการ (จัมโบ้) จตุพรไพศาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)และนางสาวจิตตินทร์ ฤทธิรัตน์ กรรมการผู้จัดการ R.S.P JUMBO TRAVEL & EVENT  ได้ประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานขยายผลโครงการฯ  ในด้านการอบรมให้มีความเข้าใจเรื่องท่องเที่ยวชุมชน  การสร้างมีส่วนร่วมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใหม่และผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวรวมถึงการตลาด การบริหารจัดการและจัดเตรียมเนื้อหารูปแบบจัดทำหลักสูตรโรงเรียนท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยกำหนดแผนงานขับเคลื่อนร่วมกันระหว่าง อพท.4  มูลนิธิสัมมาชีพและบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภาคเอกชน ร่วมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสำรวจศักยภาพความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายน

Back To Top