skip to Main Content
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน มูลนิธิสัมมาชีพได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2561 ณ.ห้องประชุม 1101 ชั้น 10 ซีอาเซียน วาระในการประชุม ดังนี้  ผู้แทนจากมูลนิธิสัมมาชีพได้รายงานความคืบหน้าการทำงานขยายผลของห้างหุ้นส่วนจำกัดเรือนไหม-ใบหม่อน ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสัมมาชีพในปี 2560  และรายงานสรุปการหารือกับกรมส่งเสริมกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเตรียมการหารือเรื่องรางวัลเอสเอ็มอีสัมมาชีพ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาหลักเกณฑ์การให้รางวัล ในปี 2561 ทั้ง 3 ประเภท นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้เสนอเป็นมติให้คุณสาลิณี วังตาล ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจ  ในครั้งต่อไป แทนตำแหน่งที่ว่าง

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top