skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
ฟัง “กอบศักดิ์” ถอดรหัสยุทธศาสตร์ชาติ ลดเหลื่อมล้ำ-อีอีซี ในหลักสูตร LFC 9

ฟัง “กอบศักดิ์” ถอดรหัสยุทธศาสตร์ชาติ ลดเหลื่อมล้ำ-อีอีซี ในหลักสูตร LFC 9

 วันเปิดอบรม LFC 9 ฟัง “ดร.กอบศักดิ์” เปิดใจเล่าเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาประเทศไทย” ล่าสุดคืบหน้าไปถึงไหน ชนิดหมดเปลือก ตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงโครงการขนาดใหญ่ไล่ตั้งแต่ลดความเหลื่อมจนถึงโครงการอีอีซี แบบไม่มีใครเคยฟังมาก่อน  

 รายงานข่าวจากมูลนิธิสัมมาชีพ เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ ซึ่งเป็นวันเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9 นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก นอกจากจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดย “นายสมพล เกียรติไพบูลย์” ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพแล้ว

ไฮไลท์ในวันนั้นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากนั่นคือ การบรรยายของ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล “ยุทธศาสตร์ชาติ” ของรัฐบาลนี้จะมาบรรยาย ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาประเทศไทย” ในเวลา 10.45 – 12.00 น.

 “ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แม้จะเป็นรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดง ในครม. ชุดนี้แต่ได้รับความไว้วางใจจาก พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านเศรษฐกิจ ได้มอบหมายให้ช่วยดูแลงานสำคัญหลายอย่าง อาทิ  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ “อีอีซี” ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการพัฒนาชาย  ฝั่งทะเลตะวันออกหรือ “อีสเทิร์นซีบอร์ด” ซึ่งในอีอีซีจะมีโครงการสำคัญๆ เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง สนามบินภาคตะวันออกและโครงการก่อสร้างท่าเรือ รวมถึงต้องเข้ามาดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอีอีซี  ด้วย

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ต้องกำกับดูแล ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งจะทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ คือ การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาส ทั้งยังกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นอกจากดูแลในเรื่องส่งเสริมการลงทุนแล้วยังต้องให้นักลงทุนต่างชาติรับผิดชอบต่อคนไทยด้วย รวมถึงการกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเน้นตอบโจทย์ประชาชนและวิถีชีวิตชุมชนมากขึ้น

รวมทั้งการกำกับดูแลสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)โดยจะปรับกระบวนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้บริษัทเล็กๆ ก้าวขึ้นมาเป็นเศรษฐีขนาดกลาง รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งเงินที่เหมาะสมเพราะประเทศไทยมีบริษัทขนาดเล็ก 3 ล้านแห่ง ขณะเดียวกันต้องให้ร้านโชห่วย รวมตัวกันเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองกับบริษัทยักษ์ใหญ่และสามารถสู้ได้

“เรียกว่า ดร.กอบศักดิ์ เป็นผู้ดูแลยุทธศาสตร์ชาติตั้งแต่รากหญ้ากระทั่งถึงระดับโครงการขนาดใหญ่ ตั้งแต่ภาพเล็กจนถึงภาพใหญ่ เชื่อว่าใครได้ฟังการบรรยายในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ จะเห็นภาพอนาคตประเทศไทยว่าจะมีทิศทางไปทางไหนอย่างแน่นอน” รายงานข่าวกล่าว

อนึ่ง “ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล” สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Massachusetts Institute of Technology ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เมื่อปี 2540 หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ที่ Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2534 สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาใน ปี 2529

การทำงาน

หลังจากสำเร็จการศึกษา ได้กลับมาปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ระบบการเงิน ในงานด้านต่างๆ ทั้งส่วนของนโยบายการเงิน นโยบายสถาบันการเงิน ต่อมาถูกยืมตัวไปทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในตำแหน่งผู้บริหารสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ดูแลด้านงานวิจัย และผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

จากนั้นได้กลับมาทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในตำแหน่งผู้บริหารส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สุดท้ายได้ตัดสินใจลาออกเพื่อหาประสบการณ์ในภาคเอกชน โดยทำงานที่ธนาคารกรุงเทพ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นเวลา 5 ปี ก่อนที่จะเริ่มทำงานในภาคการเมือง

Back To Top