skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
มสช.ฝ่าวิกฤต สู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ 6 โรงพยาบาลในจังหวัดมุกดาหาร

มสช.ฝ่าวิกฤต สู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ 6 โรงพยาบาลในจังหวัดมุกดาหาร

มสช.ฝ่าวิกฤต สู้ภัยโควิด-19

ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ 6 โรงพยาบาลในจังหวัดมุกดาหาร

                                         

 

 

ตามที่ มูลนิธิสัมมาชีพ ได้เปิดบริจาค มสช.ฝ่าวิกฤต สู้ภัยโควิด-19 เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งมอบให้ 6 โรงพยาบาลในจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ได้ยอดบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 100,827 บาท และได้ทำการจัดซื้อและจัดส่งอุปกรณ์ รอบแรกไปแล้ว จำนวน 66,667 บาท คงเหลือ 34,160 บาท นั้น

 

 

                                                              

 

และเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิสัมมาชีพ โดย นพ.อนุวัตร แก้วเชียงหวาง LFC 3 ซึ่งเป็นผู้แทนมูลนิธิสัมมาชีพ ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบด้วย ชุด PPE 80 ชุด เครื่องวัดอุณหภูมิ ALC Auto จำนวน 6 เครื่อง รวมมูลค่า 34,160 บาท เพื่อส่งต่อไปยัง 6 โรงพยาบาลในจังหวัดมุกดาหาร ใช้ในการรักษาและป้องกันการระบาดของโควิด 19 ตามเจตนารมณ์ของการเปิดรับบริจาคเรียบร้อยแล้ว
ในนามมูลนิธิสัมมาชีพ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคทุกท่าน และขอร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ร่วมฝ่าฟันและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ขอบคุณมากค่ะ

 

 


ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสัมมาชีพเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.facebook.com/sammachiv

https://www.facebook.com/chumchonmeedee

https://www.youtube.com/user/RightLivelihoods

Back To Top