skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
มสช.ร่วมกับองค์กรพันธมิตรเตรียมจัด Workshop ถอดบทเรียน 16 วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ

มสช.ร่วมกับองค์กรพันธมิตรเตรียมจัด Workshop ถอดบทเรียน 16 วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ

มสช.ร่วมกับองค์กรพันธมิตรเตรียมจัด Workshop

ถอดบทเรียน 16 วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ

 

มสช. หรือ มูลนิธิสัมมาชีพ จับมือ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกันจัดกิจกรรมWorkshop ถอดบทเรียนจากประสบการณ์และความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ 16 องค์กร ภายใต้โครงการศึกษา ประสบการณ์ความสำเร็จและการจัดทำข้อเสนอแนะ ว่าด้วย การขยายผลความสำเร็จจากการริเริ่มที่ชุมชนไปสู่การดำเนินงานในระดับนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 

 

โดยจัดกิจกรรมขึ้นในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Workshop) ระหว่างร่วมกิจกรรมในสถานที่จัดงาน ณ ห้องประชุม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมเพียงครั้งละ 20 ท่าน แบ่งกิจกรรมเป็น 3 ครั้งด้วยกัน 

 

ครั้งที่ 1 กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน (4 กลุ่ม ) วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565

ครั้งที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์ (8 กลุ่ม) วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 

ครั้งที่ 3 กลุ่มวิสาหกิจการเงินและสวัสดิการชุมชน (4 กลุ่ม) วันศุกที่ 8 กรกฎาคม 2565 

 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

  1.  ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ
  2.  มูลนิธิสัมมาชีพ
  3.  มหาวิทยาลัยรังสิต
  4. ไทยพีบีเอส
  5. ผู้สนใจทั่วไป

 

 

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถตืดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่

คุณอารีย์ คงแจ่ม โทร. 089-730-5922

 

 

>>> รายละเอียดการจัดกิจกรรม Workshop <<< 

 

>>> รายละเอียดความเป็นมาของโครงการ <<<


ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสัมมาชีพเพิ่มเติมได้ที่:

 

https://www.facebook.com/sammachiv

https://www.facebook.com/chumchonmeedee

https://www.youtube.com/user/RightLivelihoods

Back To Top