skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
มสช. หารือร่วมไทยเบฟฯ ผุดโปรเจคร่วมพัฒนาด้านท่องเที่ยวชุมชน

มสช. หารือร่วมไทยเบฟฯ ผุดโปรเจคร่วมพัฒนาด้านท่องเที่ยวชุมชน

วันที่ 11 มีนาคม 2563 คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และทีมงาน ร่วมหารือกับ คุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน รักษาการผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ ในการพัฒนาโครงการ “ชุมชนดี มีรอยยิ้ม” ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาและขยายผลพื้นที่ชุมชน ในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีทั้งพื้นที่ของทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และพื้นที่การทำงานของมูลนิธิสัมมาชีพ ซึ่งจากการประชุมร่วมกัน พื้นที่การทำงานที่สามารถกำหนดได้เบื้องต้น ได้แก่ ถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี, เกาะปู จังหวัดกระบี่, บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี, วัดสีกุก จังหวัดอยุธยา และจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

นอกจากนี้มีการหารือในการพัฒนาชุมชนพื้นที่เดิมที่ทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้เคยร่วมทำงานกับมูลนิธิสัมมาชีพในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งบริษัท ณ อำเภอท่าฉาง ตำบลเขาถ่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีแนวทางจะพัฒนาเรื่องสมุนไพร เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งจะต้องหารืออีกครั้งโดยละเอียดถึงกระบวนการและวิธีการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

Back To Top