skip to Main Content

9 มิถุนายน 2020

การสร้างแบรนด์มีความสำคัญกับผู้ประกอบการ…

30 เมษายน 2020

📣 แนะนำไอเดียสร้างรายได้ช่วง COVID-19 ใน…

17 เมษายน 2020

สมุนไพรไทย : สร้างผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญา…

2 เมษายน 2020

ปลากุเลา ของดีบางตาวา สู่การพัฒนาสินค้าส…

20 มีนาคม 2020

เจาะลึกมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการจากผลกร…

27 กุมภาพันธ์ 2020

5 เรื่องที่ผู้ประกอบการควรรู้ในปี 2020 น…

6 กุมภาพันธ์ 2020

พลังงานทางเลือก…พลังงานที่ “ต้องเลือก”  …

26 กรกฎาคม 2019

สานสัมพันธ์คืนสู่เหย้าชาว LFC ครั้งที่ 2…

16 กรกฎาคม 2019

           ชมรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง แล…

5 กรกฎาคม 2019

ในรุ่น 10 เรามีความตั้งใจที่จะเน้นไปที่ธ…

4 กรกฎาคม 2019

ด่วน!!! เปิดแล้ว หลักสูตร ผู้นำ-นำการเปล…

2 เมษายน 2019

          ใครจะเชื่อว่าจากเมืองผ่านทางที…

29 มีนาคม 2019

           สืบเนื่องจาก “เว็บไซด์มูลนิธิ…

28 มีนาคม 2019

มะลิซ้อนสารภีมาลีตลบ                    …

25 มีนาคม 2019

          ทุกกิจการส่งผลไม่ทางใดก็ทางหนึ…

21 มีนาคม 2019

          บทบาทของ”มูลนิธิสัมมาชีพ” นอกจ…

20 มีนาคม 2019

          มีใครเคยสงสัยไหมว่าเมื่อเราเดิ…

12 กุมภาพันธ์ 2019

          เมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา…

11 กุมภาพันธ์ 2019

          เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ทุกๆ…

7 มกราคม 2019

ในห้วงเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา “มูลนิธิสัมมาช…

21 ธันวาคม 2018

วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและก…

9 ธันวาคม 2018

ผ่านไปด้วยดีสำหรับงานมอบรางวัลต้นแบบสัมม…

15 พฤศจิกายน 2018

การจากไปด้วยอุบัติเหตุอย่างกะทันหันของ “…

11 พฤศจิกายน 2018

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะกรรมกา…

11 พฤศจิกายน 2018

รายงานข่าวจากมูลนิธิสัมมาชีพเปิดเผยว่าเม…

12 ตุลาคม 2018

“คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร” ที่ปรึกษาโครงการชุม…

9 ตุลาคม 2018

คุณสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนา…

27 กันยายน 2018

“คุณต้องใจ ธนะชานันท์” กรรมการผู้จัดการ…

20 กันยายน 2018

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการ…

14 กันยายน 2018

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุ…

11 กันยายน 2018

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเ…

7 กันยายน 2018

“คุณพิชิต มิทราวงศ์” ผู้อำนวยการอาวุโส ร…

6 กันยายน 2018

“ไกรสิทธิ์  ฟูสุวรรณ” กรรมการผู้จัดการ บ…

6 กันยายน 2018

คุณอาทร แสงโสมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ หจก.…

22 สิงหาคม 2018

        “อุตตม” เตรียมรื้อใหญ่ อุตสาหกรร…

21 สิงหาคม 2018

          ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรี…

17 สิงหาคม 2018

ถอดบทเรียน “ตง ธีระนุสรณ์กิจ” บุคคลสัมมา…

15 สิงหาคม 2018

โดย อ.มนู อรดีดลเชษฐ์ ได้ให้เกียรติบรรยา…

10 สิงหาคม 2018

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ  ประธานคณะกรรมการจั…

1 สิงหาคม 2018

นับถอยหลังอีกไม่กี่วันนับจากนี้ หลักสูตร…

25 กรกฎาคม 2018

โค้งสุดท้าย LFC 9 สุดคึกคัก องค์กรเอกชน…

20 กรกฎาคม 2018

นับถอยหลังไม่กี่วันโครงการอบรมหลักสูตรผู…

12 กรกฎาคม 2018

หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสู…

21 มิถุนายน 2018

“รวยบุญ”ธุรกิจเพื่อสังคมของคนรุ่นใหม่ “บ…

16 พฤษภาคม 2018

 สินค้าชุมชนไทย โกอินเตอร์            “ผ…

มูลนิธิสัมมาชีพ

2 พฤษภาคม 2018

วิกฤต ”คีรีวง” บทเรียนท่องเที่ยววิถีชุมช…

Back To Top