skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
วันนี้ มูลนิธิสัมมาชีพเตรียมมอบ 15 รางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2566

วันนี้ มูลนิธิสัมมาชีพเตรียมมอบ 15 รางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2566

 รายงานข่าวจากมูลนิธิสัมมาชีพแจ้งว่า ในวันนี้ (17 พ.ย.) ทางมูลนิธิจะจัดงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ 4 ด้าน ได้แก่ รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ และรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ รวม 15  รางวัล ซึ่งรางวัลต้นแบบสัมมาชีพนี้ถือเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการอย่างมีสัมมาชีพในด้านต่างๆ ทั้งได้ดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจของผู้คนในสังคมในการนำไปพัฒนาหรือปรับใช้ อันจะเป็นการขยายผลในวงกว้างต่อไป

ในงานดังกล่าวมีนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ เป็นประธานในพิธี และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม อาทิเช่น ดร.อุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และดร.อรรชกา สีบุญเรือง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีผู้ที่เคยได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ คือ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2553  และนายประทีป ตั้งมติธรรม บุคคลต้นแบบสัมมาชีพประจำปี 2561 เข้าร่วมด้วย

 

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลต้นแบบสัมมาชีพในปีนี้ ประกอบด้วย

รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ได้แก่ ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ อดีตประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ และอดีตประธานกรรมการบริษัท เบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด

รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ 5 รางวัล ได้แก่

 1. บริษัท ไทยทิชชูคัลเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จ.มหาสารคาม ผู้ผลิตและจำหน่ายต้นกล้าพันธุ์พืชด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 2. บริษัท พิมธา จำกัด จ.ปราจีนบุรี ดำเนินกิจการแปรรูปไม้ไผ่เพื่อการตกแต่งและก่อสร้าง
 3. บริษัท สไมล์ฟาร์ม ฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จ.ราชบุรี ผู้ผลิตเฟรนช์ฟรายส์จากถั่วเขียว
 4. บริษัท อัฟนานจิวเวลรี่ จำกัด จ.ยะลา ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับและอัญมณีสไตล์ศิลปะลังกาสุกะ
 5. บริษัท เทิร์นทูอาร์ต จำกัด จ.นนทุบรี ผู้ผลิตงานศิลป์จากเศษวัสดุเหลือใช้

รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ 5 รางวัล ได้แก่

 1. วิสาหกิจชุมชนพิลาฟาร์มสตูดิโอ จ.เพชรบูรณ์ ทำกิจการด้านเกษตรอินทรีย์และท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง จ.ขอนแก่น ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
 3. วิสาหกิจชุมชน HAND-IN-HAND RUSO จ.นราธิวาส กิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 4. สถาบันการเงินชุมชนบ้านดอน จ.เชียงใหม่ การบริการทางการเงินที่ครบวงจร
 5. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต จ.ภูเก็ต กิจการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า

รางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ 4 รางวัล ได้แก่

 1. นายวิโรจน์ คงปัญญา จ.นครศรีธรรมราช ผลงานการเงินและสวัสดิการชุมชน
 2. นายสิทธิพงษ์ อรุณรักษ์ จ.ชุมพร ผลงานด้านการผลิตและปรับปรุงพันธุ์มังคุด
 3. นายธนากร จีนกลาง จ.บุรีรัมย์ ผลงานด้านการแปรรูปยางพาราไร้กลิ่น
 4. นายก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ จ.อุดรธานี ผลงานด้านนวัตกรรมสีย้อมจากธรรมชาติ

 

การจัดงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สัมมาชีพ สร้างความมั่นคงฐานราก สร้างความยั่งยืนประเทศ” Stability for Sustainability วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 – 20.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 

Back To Top