skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
วิธีการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างแผ่นดินศานติสุข โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี

วิธีการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างแผ่นดินศานติสุข โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี

ดาวน์โหลดที่นี่>>> วิธีการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างแผ่นดินศานติสุข

 

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี

ปาฐกถาพิเศษในการประชุมมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๕

โดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ(วช.)

ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

Back To Top