skip to Main Content
หนุนปลูก “คัมเปียว” พืชหลังนา ส่งขายญี่ปุ่นราคาสูง

หนุนปลูก “คัมเปียว” พืชหลังนา ส่งขายญี่ปุ่นราคาสูง

          เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิสัมมาชีพนำโดยคุณพรพิมล โรจนโพธิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษ และคุณชัยอนันต์ คงผึ้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

          ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่า ด้วยการเสริมพลังกลไกในการพัฒนาเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาข้าวและพืชหลังนา สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

          ลงพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออบรมให้ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร พร้อมส่งเสริมการทดลองปลูก “คัมเปียว” พืชที่มีผลขนาดใหญ่และให้ผลผลิตสูง โดยมีคุณยอแสง ศรีมาจันทร์ เจ้าของไทยเลยฟาร์ม ผู้ผลิตและส่งออกคัมเปียว มาช่วยถ่ายทอดความรู้ ขั้นตอนและวิธีการปลูกคัมเปียว ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรผู้สนใจปลูกคัมเปียวในจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

          คุณพรพิมล ให้ข้อมูลว่า “คัมเปียว” เป็นพืชเถาเลื้อยให้ผลขนาดใหญ่ ทนแล้งและชอบอากาศร้อน เหมาะปลูกเป็นพืชหลังฤดูการทำนา เพื่อเสริมรายได้ โดยคัมเปียวแปรรูปส่งขายประเทศญี่ปุ่น รับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 150 – 170 บาท ซึ่งคัมเปียวทำมาจากใยสีขาวที่นำไปตากแห้ง เป็นวัตถุดิบที่ชาวญี่ปุ่นนำมาประกอบอาหารประเภทต้ม, ผัด, ยำ และนิยมนำไปต้มกับน้ำ, โชยุ, สาเก และน้ำตาล เพื่อทำเป็นไส้ซูชิที่ชื่อ คัมเปียวมากิ

 

          นอกจากนี้ “คัมเปียว” ยังมีส่วนช่วยให้ระบบขับถ่ายไหลเวียนดีขึ้น จึงมักจะติดอยู่ในรายการอาหารสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและต้องการควบคุมน้ำหนัก สำหรับสรรพคุณของคัมเปียว มีแคลเซี่ยม, โพแทสเซี่ยม และกากใยอาหารสูง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก อีกทั้งดูดซึมของเสียที่อยู่ในไตและยังช่วยกระตุ้นให้ขับออกมาทางปัสสาวะอีกด้วย

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top