skip to Main Content
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ต้นแบบ“ปตท.โออาร์” ก่อรูปพันธมิตรธุรกิจชุมชน

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ต้นแบบ“ปตท.โออาร์” ก่อรูปพันธมิตรธุรกิจชุมชน

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ต้นแบบ “ปตท.โออาร์” ก่อรูปพันธมิตรธุรกิจชุมชน

      นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ก้าวขึ้นสู่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. หรือ ซีอีโอ ปตท.คนที่ 10 คงสะท้อนแนวทางกลุ่ม ปตท.ในอนาคตที่ต้องปรับตัวจากการผลิตและจำหน่าย “น้ำมัน” ธุรกิจโดดเดียว เพื่อหันไปดึงเครือข่ายธุรกิจอื่นมาร่วมสร้างพันธมิตร แล้วก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

 

     เพราะจุดเด่นทำให้เขาแซงโค้งคนอื่นเข้าป้าย ซีอีโอ ปตท.สำเร็จ สิ่งสำคัญมาจาก “นักประสาน”ทุกฝ่ายได้ดี และการ “ประสาน” ย่อมเกิดขึ้นทั้งระดับในองค์กรและนอกองค์กร แล้วร่วมผนึกผลักดันธุรกิจกลุ่ม ปตท. ให้เติบโตดำรงความแข็งแกร่ง ในยามถูกวิกฤตโควิด-19 ท้าทาย

 

    คงกล่าวเป็นรูปธรรมว่า “น้ำมัน” แม้เป็นธุรกิจพื้นฐานของ ปตท. แต่ธุรกิจอื่นๆยังเป็นปัจจัยช่วยเติม “ความเร่ง” ดัน ปตท.ให้เติบโตทั้งในทางธุรกิจที่ทำรายได้ให้องค์กรและชุมชน

 

    นายอรรถพล บอกว่า ในอนาคต ปตท. ไม่ได้เน้นสร้างปั๊มน้ำมันอย่างเดียว แต่มุ่งเปลี่ยนปั๊มให้เป็นห้างสรรพสินค้ารายย่อยที่กระจายและแทรกตัวอยู่ในพื้นที่ตำบลขนาดใหญ่ ด้วยเหตุนี้ ซีอีโอ ที่มีคุณสมบัติ “นักประสาน”กับทุกเครือข่ายธุรกิจ เพื่อมาร่วมก่อเติมปั๊มน้ำมันให้ยกระดับกลายเป็น “มินิคอมมูนิตี้มอลล์”

 

     อีกอย่างคาดว่า ปั๊มน้ำมันรูปแบบมินิคอมมูนิตี้มอลล์ จะดึงคนมาเติมน้ำมัน ปตท.เพิ่มขึ้น โดยมุ่งหวังยกระดับส่วนแบ่งตลาดน้ำมันให้เพิ่มจาก 40% นั่นหมายความว่า เป้าหมายอนาคตธุรกิจของ ปตท.คือ ดึงส่วนแบ่งตลาดในส่วน 60% มาเป็นลูกค้าใช้บริการ ดังนั้น ปั๊มน้ำมันจึงไม่จำเป็นต้องเป็นแหล่งเติมน้ำมันอย่างเดียวอีกต่อไป แต่จะเป็นทั้งแหล่งเพิ่มพลังความเร็ว ความเร่งให้กับธุรกิจพันธมิตรและ ปตท.อีกด้วย

 

     การดึงส่วนแบ่งตลาดดังกล่าว กลุ่ม ปตท.ตั้ง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ขึ้นมารองรับ โดย “โออาร์” ดำเนินธุรกิจภายใต้นำความต้องการของลูกค้ามาเป็นศูนย์กลาง (Customer Focus) และใช้แนวคิดโซเชียล อินคลูซีฟเนส (Social  Inclusiveness) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้ร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาสังคมชุมชนและเอสเอ็มอีไทย

 

      เนื่องจาก โออาร์ เน้นการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนเป็นผู้ทดลองดำเนินธุรกิจต้นแบบตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้ช่วยกันออกแบบไว้จนประสบความสำเร็จ เพื่อส่งมอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วนั้น ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยได้เป็นเจ้าของ

 

     สิ่งสำคัญ ยังมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนโดยร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น จัดตั้งโครงการไทยเด็ด เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ไทยเด็ด อาทิ กระเป๋าสานกระจูด กระเทียมดำ ผัดไทยภูเขาไฟ ฯลฯ

 

     นอกจากนี้ ยังได้ร่วมพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  โครงการรับซื้อเมล็ดกาแฟดิบจากเกษตรกรผ่านบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อชุมชน จำกัด โครงการ Cafe Amazon for Chance จ้างงานผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคม

 

    รวมทั้ง โครงการ โออาร์อาสาสานสุข ให้บริการตัดผม นวด และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้ก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัยให้เแก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการของ โออาร์  และ โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในประเทศอาเซียนที่ โออาร์ เข้าไปดำเนินธุรกิจ และยังมีอื่นๆอีก

 

    การดำเนินธุรกิจของ โออาร์ มีรูปธรรมได้ช่วยให้เกิดการสร้างงานของประเทศกว่า 85,000 อัตรา และช่วยส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยกว่า 3,800 ราย คาดจะเติบโตร่วมกับสังคมชุมชนไทยและเอสเอ็มอีไทย พร้อมนำเอสเอ็มอีไทย สร้างการเติบโตร่วมกันในเวทีโลก เพื่อมุ่งสู่การเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลกที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ

 

    นายอรรถพล เป็น ซีอีโอ ปตท. เมื่อพฤษภาคม 2563 สิ่งน่าสนใจอย่างมากคือ เขามาเป็นผู้นำทัพองค์กรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มียอดขายปีละกว่า 2 ล้านล้านบาท ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ระบาดทั่วโลก แม้ ปตท. แข็งแรงและมั่นคงขนาดไหน แต่ยังถูกมรสุมโควิดกระหน่ำเข้าอย่างจัง โดยสะท้อนได้จากผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปี 2563 ขาดทุนสุทธิ 1,554 ล้านบาท ลดลง 30,866 ล้านบาท เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 29,312 ล้านบาท

 

   เขาคาดว่า ผลกระทบของ ปตท. จะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1 และ 2 เท่านั้น แต่ไตรมาสที่ 3 และ 4 ธุรกิจน่าจะปรับตัวดีขึ้น ยังมีความเเข็งแกร่ง โดยมั่นใจว่าในกรณีที่แย่ที่สุดในปี 2563 ผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. จะยังเป็นบวก 

 

    ในช่วงผจญวิกฤต เขาใช้แนวคิด 4R’s มาจัดการผลกระทบ คือ Resilience สร้างความยืดหยุ่นพร้อมดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น จัดความสำคัญของโครงการลงทุน ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ และรักษาสภาพคล่อง

 

    Restart เตรียมความพร้อมในการนำธุรกิจ พนักงาน ลูกค้าและคู่ค้า กลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด และรักษาความสามารถทางการแข่งขัน

 

    Re-imagination ในขณะเดียวกันต้องเตรียมออกแบบธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดเป็น Next normal ทั้งธุรกิจเดิม และ R สุดท้าย คือ New S-Curve และ Reform พร้อมปฏิรูป จัดโครงสร้างองค์กรและธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางในอนาคตและพร้อมรองรับทุกสถานการณ์อันไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้อีกทุกเมื่อ

 

    นอกจากนี้ ในคลิปความยาว 7 นาทีเศษ ที่สื่อสารกับฝ่ายบริหารและพนักงานในองค์กร ปตท. นายอรรถพล ระบุว่า “ภารกิจ ปตท. ยังคงต้องรักษาความเข้มแข็งของธุรกิจหลักและสร้างธุรกิจใหม่แทนที่การเติบโตในรูปแบบเดิม เพื่อความชัดเจนในการทำงาน และให้ทุกคนเห็นเป้าหมายเดียวกัน ด้วยการนำกลยุทธ์ PTT กับแนวคิด PTT หรือ Powering Thailand’s Transformation” มาร่วมผลักดันองค์กรที่เรียกว่า “PTT by PTT” 

 

   นายอรรถพล ปัจจุบันอายุ 55 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนศึกษาต่อปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

    เขาถือเป็นลูกหม้อ ปตท.ทำงานมานาน 30 ปี ผ่านประสบการณ์ในตำแหน่งต่างๆขององค์กรมาโชกโชน ก่อนขึ้นเป็น ซีอีโอ นั้น เขาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. กำกับดูแลในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่น ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและการค้าปลีก รวมทั้งถึงบริษัทย่อยในเครือ ปตท.ทั้ง บมจ.ไออาร์พีซี บมจ.ไทยออยล์ บมจ.พีทีที โกลบอลเคมิคอล และ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก

 

    อีกทั้ง ยังผ่านการอบรมหลักสูตรมากมาย เช่น College of Petroleum Studies, Oxford, England (ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council) และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น

 

    ทั้งหมดนั้น คือชีวิตและประสบการณ์อย่างหยาบๆ เป็นเบื้องต้นของคนๆหนึ่งในตำแหน่ง ซีอีโอ ปตท. องค์กรพลังงานชั้นแนวหน้าของไทย โดยนายอรรถพล ต้องพาองค์กรและพันธมิตรฝ่าวิกฤตไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคม ธุรกิจ พฤติกรรมของผู้บริโภค สู่บริบทใหม่หรือ New Normal ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างยิ่งของประเทศไทย รวมถึงกลุ่ม ปตท. ด้วย

 

    นายอรรถพล ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรหลักสูตรผู้นำ-นำการเมืองเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 11 ในหัวข้อ “พันธกิจสร้างคุณค่าสินค้าชุมชนใต้ร่ม ปตท.” มูลนิธิสัมมาชีพจัดขึ้นในช่วงวันที่ 31 ตุลาคม – 29  พฤศจิกายน 2563 เป็นการอบรมเฉพาะ “วันเสาร์และอาทิตย์” ที่ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวน 100 คน

 

    ในงานนี้ เขาจะได้ถ่ายเทประสบการณ์และอธิบายวิถี “โออาร์” เพื่อการพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนสู่”มินิคอมมูนิตี้มอลล์”แบบวิถี New Normal ได้อย่างลุ่มลึกและชัดเจน เพื่อสะท้อนภาพอนาคตเศรษฐกิจชุมชนในยามต้องฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 ซึ่งน่าสนใจและรีบมาเป็นส่วนร่วมในหลักสูตร LFC 11

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top