skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
เดินเรื่องด้วยภาพขอบคุณ “พันธมิตร” ทุกภาคส่วน  สนับสนุน “SAMMACHIV GOLF CHARITY 2019”

เดินเรื่องด้วยภาพขอบคุณ “พันธมิตร” ทุกภาคส่วน สนับสนุน “SAMMACHIV GOLF CHARITY 2019”

          มสช. ขอบคุณนักกอล์ฟและผู้สนับสนุนทุกๆ ท่าน ในกิจกรรม กอล์ฟการกุศล เพื่อมูลนิธิสัมมาชีพ “Sammachiv Golf Charity 2019”

          ผ่านพ้นไปอย่างสมบูรณ์แบบ ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง สำหรับการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อมูลนิธิสัมมาชีพ Sammachiv Golf Charity 2019 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อหารายได้สมทบทุนการขับเคลื่อนงานเพื่อสังคมของมูลนิธิสัมมาชีพ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา

          ในนามของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสัมมาชีพ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม บรรดาแขกผู้มีเกียรติ และนักกอล์ฟทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมไปถึงทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกๆ คนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้งานกอล์ฟผ่านไปด้วยดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top