skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
เปิดโผ “วิทยากร” หลักสูตร LFC 10 อุตตม-กอบศักดิ์-สนธิรัตน์ นำทีม

เปิดโผ “วิทยากร” หลักสูตร LFC 10 อุตตม-กอบศักดิ์-สนธิรัตน์ นำทีม

เปิดโผ “วิทยากร” หลักสูตร LFC 10 อุตตม-กอบศักดิ์-สนธิรัตน์ นำทีม 

นักบริหาร-นักธุรกิจ-นักวิชาการ เพียบ!!

          หลักสูตร LFC 10 พร้อมแล้ว วิทยากรชื่อดังคับคั่ง ทั้ง อุตตม-กอบศักดิ์-สนธิรัตน์ นำทีมนักบริหาร นักธุรกิจ นักวิชาการ ชื่อดังระดับประเทศ เติมเต็มเพิ่มความเข้มข้น พร้อมดูงานนอกสถานที่ 3 แห่ง

          รายงานข่าวจากสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง เปิดเผยถึงความคืบหน้าหลักสูตรผู้นำ-เปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 10 หรือ “LFC 10” ขณะนี้หลักสูตรมีความพร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยากรที่จะมาบรรยายลงตัวเกือบ 100% แล้ว ซึ่งมีหลากหลายตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี ประกอบด้วย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีคลัง บรรยายในหัวข้อ “ศตวรรษที่ 21 ดิสทรัปแอนด์โซเชียลทรานฟอร์เมชั่น”

 

          “คุณมนู อรดีดลเชษฐ์” จะบรรยายในหัวข้อ “โลกเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนผ่าน” “ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล” รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หัวข้อ “ผู้นำ/โลกอนาคต/โอกาสของผู้มาใหม่มาจาก Grassroot foothold” ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับรู้นโยบายและโครงการใหม่ๆ จากรัฐมนตรีโดยตรง และ “คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ” หัวข้อ “การพัฒนาสังคมฐานรากในทศวรรษหน้า”

 

          ยังมีอดีตข้าราชการระดับสูงที่ทำงานด้านท่องเที่ยวชุมชนจะมาถ่ายทอดประสบการณ์หัวข้อ “ประสบการณ์การสร้างเมืองท่องเที่ยว” ประกอบด้วย ดร.สมชาย หาญหิรัญ, นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์, นายสักกฉัฐ ศิวะบวร ทั้งสองท่านหลังนี้ เป็นผู้ปั้นโครงการโอท็อปนวัตวิถี

          นอกจากนี้ยังมีนักบริหารมืออาชีพ อาทิ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ บรรยายในหัวข้อโอกาสของผู้มาใหม่ Start up, technology innovation คุณภารเดช พยัฆวิเชียร หัวข้อ “เศรษฐกิจท้องถิ่น ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน และความสามารถผู้ประกอบการ” คุณวิเชฐ ตันติวานิช หัวข้อ “ผู้นำท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง” และนายสมศักดิ์ บุญคำ จาก “โลเคิลอไลค์” หัวข้อ โลเคิลอไลค์ กับประสบการณ์ดำเนินธุรกิจในรูปแบบกิจการเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน

 

          คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงษ์ และคุณต้องใจ ธนะชานันท์ ร่วมเสวนาหัวข้อ “วิสาหกิจเพื่อสังคมและการออกแบบตัวแบบที่หลากหลาย” และจากวิสาหกิจชุมชนด้านท่องเที่ยวชุมชน ประกอบด้วย คุณบัญชา เมฆหลี จากวิสาหกิจชุมชนบ้านนาตีน จาก จ.กระบี่ คุณเสงี่ยม แสวงลาภ จากบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย และคุณชูศิลป์ สารรัตนะ จากบ้านน้ำเกี๋ยน จ.น่าน

 

          หลักสูตรนี้จะเน้นกรณีศึกษาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง อาทิ หัวข้อเสวนา “SME และวิสาหกิจชุมชน” กับการร่วมขบวนที่ฐานราก ประกอบด้วย คุณอาทร แสงโสมวงศ์ จากเรือนไหมใบหม่อน, ดร.กิตติภณ วงค์สิริโสภณ, คุณทองอินทร์ ดวงเวียง และคุณบุญมี สุระโคตร จากวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวอุ่มแสง จ.ศรีสะเกษ

 

          ส่วนดร.สมฤดี ศรีจรรยา จะบรรยายในหัวข้อ “การเข้าใจและการใช้การตลาดยุคใหม่อย่างเข้าใจ” ดร.ณัชชา เทียมพิทักษ์ หัวข้อ “การตลาดที่จำเป็นสำหรับกิจการชุมชน” โดยจะเน้นเรื่องท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง

 

          นอกจากนี้ พบกับการเสวนาจากบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ บุคคลต้นแบบสัมมาชีพปี 2560 และดร.ประทีป ตั้งมติธรรม บุคคลต้นแบบสัมมาชีพปี 2561 ในปีนี้รายนามวิทยากรที่กล่าวถึง เป็นแค่เพียงบางส่วน ยังมีวิทยากรเด่นๆ และหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่สำคัญปีนี้จะจัดให้ไปดูงานใน 3 พื้นที่ที่มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจนประสบความสำเร็จ

 

          อีกหนึ่งไฮไลท์อยู่ในวันสุดท้ายของการอบรม “คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รัฐมนตรีพลังงาน ในฐานะอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิสัมมาชีพ และผู้อำนวยการหลักสูตร LFC คนแรก จะมากล่าวปัจฉิมคาถาให้กับผู้เข้ารับการอบรม ก่อนที่ทุกคนจะออกไปทำงานเพื่อสังคมต่อไป

 

          “เพื่อให้การอบรมมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นในระหว่างการอบรม ดร.สุนทร คุณชัยมัง ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง จะ Wrap Up ทุกสัปดาห์เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้เข้าใจมากขึ้น” รายงานข่าวกล่าว

          สำหรับการอบรมได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้ววันนี้และจะปิดรับสมัครในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ค่าสมัครท่านละ 15,000 บาท รวมค่าอาหาร เอกสาร อาหารว่างเบรกและการดูงานนอกสถานที่เรียบร้อยแล้ว เริ่มเรียน 14 กันยายนนี้

สถานที่อบรม : โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 

          ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ มูลนิธิสัมมาชีพ โทร. 02-530-9204-5, 095-124 8689 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ www.right-livelihoods.org และ www.facebook.com/sammachiv หรือ เข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://bit.ly/2SUsFHH

 

Back To Top