skip to Main Content
เยือนถิ่นวัฒนธรรมไทพวน ณ “บ้านดงโฮมสเตย์”

เยือนถิ่นวัฒนธรรมไทพวน ณ “บ้านดงโฮมสเตย์”

          เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ตัวแทนมูลนิธิสัมมาชีพนำโดย คุณเกียววะลี มีสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขับเคลื่อนโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง และคุณชัยอนันต์ คงผึ้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน ได้ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน “บ้านดงโฮมสเตย์” ต.กระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งได้รับรางวัลธุรกิจโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม อันดับ 1 ประจำปี 2561 จากธนาคารออมสิน

 

 

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ทางธนาคารออมสินได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจโฮมสเตย์ ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ อาทิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน),สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

 

 

          สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการแนะนำแนวทางการพัฒนา เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานธุรกิจโฮมสเตย์ไทย โดย “ดร.รชฎ จันทร์น้อย” อาจารย์ประจำวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรให้ความรู้

          ต่อมาในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเข้าฐานเรียนรู้วิถีชีวิต “ชาวไทพวน” ซึ่งมีผลิตภัณฑ์และบริการจากชาวบ้านที่หลากหลาย ได้แก่ ธุรกิจโฮมสเตย์, การสานตะกร้อและตะแกรง, ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร, การทำข้าวหลาม, การทำกระยาสารท รวมถึงบริการนวดคลายเส้น, การแช่เท้าด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นต้น

 

 

          ในช่วงท้ายของกิจกรรมเป็นการพาสำรวจ “บ้านดงโฮมสเตย์” ซึ่งมีการบริหารจัดการโดยชุมชน และเป็นอาชีพเสริมช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน โดยผู้ร่วมกิจกรรมยังได้รับคำแนะนำการจัดทำแผนธุรกิจที่ถูกต้อง จากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจโฮมสเตย์ ที่ทางธนาคารออมสินนำมาให้ความรู้อีกด้วย

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top