skip to Main Content
“มิตรผล” เดินหน้าลุยอุตฯ 4.0 เต็มที่ต่อยอด “อ้อย-น้ำตาล” สู่ไบโอชีวะภาพ

“มิตรผล” เดินหน้าลุยอุตฯ 4.0 เต็มที่ต่อยอด “อ้อย-น้ำตาล” สู่ไบโอชีวะภาพ

“กลุ่มมิตรผล” ยักษ์ใหญ่ในวงการอ้อยและน้ำตาลพร้อมลุยอุตสาหกรรม 4.0 ยกระดับการผลิตน้ำตาลเข้าสู่อุตสาหกรรมชีวะภาพ ที่มีอ้อยเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิต อาหารเสริม สินค้าเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆตั้งเป้าสูงสุดสู่อุตสาหกรรมยา

นายคมกริช นาคะลักษณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานองค์กรสัมพันธ์และบริหารองค์กร เพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล ผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 1 ของประเทศ เปิดเผยในการสัมมนากลุ่มย่อยในหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9 “ว่าตามที่รัฐบาลโยกระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายยกเครื่องยกเครื่องอุตสาหกรรมในประเทศไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นโดยผลักดันไปสู่อุตสาหรรมชีวภาพซึ่งเป็นการต่อยอดสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยมีความพร้อมในเรื่องวัตถุดิบทั้ง อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

ทางกลุ่มน้ำตาลมิตรผลที่มีความพร้อมในด้านวัตถุดิบจึงมีนโยบายปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0หรือ เข้าสู่ New S-curve ไบโอเทคโนโลยี ซึ่งทุกวันนี้บริษัทมีกิจการที่ต่อยอดจากน้ำตาล คือ การผลิตไฟฟ้า และเอทานอล รวมทั้งการนำกากน้ำตาลไปผลิตปุ๋ย และอาหารสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นที่ 2 ของ ไบโอ เทคโนโลยี แต่กำลังก้าวไปสู่เข้าสู่ขั้นที่ 3 คือ เร่งงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์ไบโอ จากอ้อยในระดับสูงขึ้น เช่น ผลิตอาหารเสริมสำหรับมนุษย์ สินค้าเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ จนถึงขั้นสูงสุดคือยา

 

“ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมอ้อย มีความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมไปมาก ทั้งในเรื่อง การบริโภคน้ำตาลที่มีแนวโนน้มลดลง การส่งออกน้ำตาลมีการกีดกันทางการค้ามากขึ้น ขณะเดียวกัน การใช้น้ำมันก็มีแนวโน้มลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจการเอทานอลที่เป็นสินค้าของทางบริษัท เพราะโลกกำลังเข้าสู่รถยนต์ไฟฟ้า จึงต้องเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆ เข้ามาทดแทนปัจจุบัน กลุ่มมิตรผลมีส่วนแบ่งการตลาดราวๆ 40-50 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าอุตสาหกรรรมทั้งสิ้นราว 1 แสนล้านบาท” นายคมกฤช กล่าว

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top