skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
“สมพล”หวังคนตัวเล็กร่วมมือกัน เชื่อเกิดเป็นพลังใหญ่พัฒนา ปท.
Communication chat icon above cityscape in the night light of the city.

“สมพล”หวังคนตัวเล็กร่วมมือกัน เชื่อเกิดเป็นพลังใหญ่พัฒนา ปท.

“สมพล”หวังคนตัวเล็กร่วมมือกัน เชื่อเกิดเป็นพลังใหญ่พัฒนา ปท.

     “สมพล”ฝากผู้นำผ่านอบรมช่วยพัฒนา ปท.ตามแนวทาง ร.9 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยึดปรัชญาสัมมาชีพไม่เบียดเบียนตัวเองและสังคม ใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้ หวังคนตัวเล็กร่วมมือกันเป็นคนใหญ่ได้ทำงาน เปรียบมวลใหญ่เกิดจากอนุเล็กๆรวมตัวกันเป็นพลังใหญ่

 

     เมื่อ 31 ตุลาคม 2563 นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวเปิดงานอบรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 11 (LFC-11) ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ว่า นพ.ประเวศ วสี ราษฎรอาวุโส ได้วางปรัชญาสัมมาชีพ ว่า ต้องไม่เบียดเบียนตัวเอง ผู้อื่น และทรัพยากรธรรมชาติ อย่าเป็นหนี้ ขอให้ดำเนินชีวิตแบบมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ ซึ่งเป็นแนวคิดไม่ล้าสมัย แต่ยิ่งเข้มข้นขึ้นเมื่อประเทศเกิดปัญาหา

 

      

 

     พร้อมทั้งกล่าวว่า ถ้าเรานำผู้นำชุมชนมาร่วมกัน ทำงานร่วมกัน น่าจะมีพลังมากกว่าต่างคนต่างทำ ถ้าเราเอาผู้นำมาร่วมกันแล้วตอบโจทย์ว่า จะแก้ปัญหาประเทศด้วยวิธีใด สิ่งนี้จึงเกิดผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง หวังให้มีการพูดคุยเพื่อการเปลี่ยนแปลง

 

     “หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงก๊อบปี้วิธีการทำงานที่ว่า เข้าใจ เข้าถึง และพ้ฒนา ตามแนวทางการทำงานของรัชกาลที่ 9 ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สัมมาชีพเป็นปรัชญาให้สังคมเข้มแข็งอีกทางหนึ่ง…เราอย่าท้อใจ แม้เป็นอนุเล็กๆก็สามารถทำอะไรได้ เพราะมวลสารใหญ่มาจากอนุเล็กๆร่วมกัน ขอให้ทำเถอะครับ”

 

     นายสมพล กล่าวว่า โครงสร้างเศรษฐกิจของไทย บังเอิญไปพาดพิงกับเกิดการแพร่ระบาดโรคร้ายโควิด-19 พอสมควร ประกอบกับประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวจากต่างประเทศมหาศาล นักท่องเที่ยวเข้ามาเกิน 40 ล้านคนต่อปี จนสนามบินไทยรับไม่ได้

     แหล่งท่องเที่ยวที่จะตอบสนองนักท่องเที่ยวก็พัฒนาไม่ทัน แม้มีจุดท่องเที่ยวหลักๆพร้อมอยู่ ครบถ้วนก็ตาม แต่ยังไม่สมดุลกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว จนไม่มีเวลาดูแลและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ขึ้นมา

 

     “เมื่อเกิดโควิดขึ้นการห้ามเดินทางทั่วประเทศ ธุรกิจท่องเที่ยวได้รับการกระทบกระเทือนเป็นลูกโซ รวมทั้งประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกสินค้า และเมื่อเสาหลักรายได้ของประเทศได้รับผลกระทบ จึงเกิดการว่างงาน แล้วกลับต่างจังหวัดยังไม่มีงานทำอีก ดังนั้น คำตอบต้องเป็นสัมมาชีพ ท่านต้องไปช่วยให้คนเหล่านี้อยู่ได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น”

 

     นายสมพล กล่าวว่า ท่านเข้าอบรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ต้องเข้าไปพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเดิม และสร้างแหล่งใหม่ขึ้นมา จึงขอฝากท่านไปช่วยให้เขายืนด้วยขาตัวเองได้ แม้ตอบโจทย์ให้รวยขึ้นทันทีคงไม่ได้ เพราะคนไทยขณะนี้เหมือนคนไข้ในห้องไอซียู จะให้เดินคล่องแคล้นทันทีคงไม่ได้

 

     “ขอฝากท่านทั้งหลายว่า ไปช่วยให้เขาจัดการหนี้สิน แล้วมาอยู่ในฐานะพอกิน ความหวังอยู่ที่พวกท่านเมื่อได้รับการอบรมความเป็นผู้นำและออกไปพัฒนาเพื่ออนาคตของประเทศไทย”

 

     รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.right-livelihoods.org/chanchage-leadership/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%87-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-11/

 

Back To Top