skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
หนุนท่องเที่ยวโดยชุมชน “คลองสามวา นาในกรุง”

หนุนท่องเที่ยวโดยชุมชน “คลองสามวา นาในกรุง”

 

         

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กลุ่มวิสาหกิจธนาคารต้นไม้ชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสัมมาชีพ นำโดยคุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน รักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ พร้อมด้วยคุณเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ, คุณทวี มีเงิน บรรณาธิการข่าวมูลนิธิสัมมาชีพ, คุณอารีย์ คงแจ่ม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ, คุณเกียววะลี มีสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขับเคลื่อนโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

คุณสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร, ม.ร.ว.วีรพงศ์ กัลยาณวงศ์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กรุงเทพมหานคร, นางชลธร ดวงสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตคลองสามวา, นางสาวสมปอง เชิญกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1, นางสาวจันทรรัศม์ จันทรศรี กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม กองส่งเสริมอาชีพ สำนักงานพัฒนาสังคม, นางสาวต้องใจ ประภาจันทร์ สำนักงานบ้านน้ำเพียงดิน

ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน “คลองสามวา นาในกรุง” พร้อมกันนี้ทางคณะยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดทำนาแปลงใหญ่ผลิตข้าวปลอดสารพิษ การแปรรูปข้าวและผลไม้เป็นไอศกรีม ภายใต้ยี่ห้อ “ไอดิน”

โดยมีคุณอรษา งามนิยม ประธานกลุ่มวิสาหกิจธนาคารต้นไม้ชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และสมาชิกผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (LFC) รุ่นที่ 9 อธิบายภาพรวมการทำงานในพื้นที่และคอยให้การต้อนรับ

คุณอรษา กล่าวว่า ทางกลุ่มวิสาหกิจธนาคารต้นไม้ชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย เขตคลองสามวา ได้รวมตัวกันเพื่อพัฒนาผลผลิตที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะการทำนาปลูกข้าว ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ข้าวสารกลุ่มชาวนา เขตคลองสามวา, ข้าว กข.43 ยี่ห้อ “ไอดิน” ผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ 100% และผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดของทางกลุ่มคือ ไอศกรีมข้าว ภายใต้ยี่ห้อ “ไอดิน” โดยเป็นการนำเอาข้าวไรเบอร์รี่มาผสมทำเป็นไอศรีม ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบริษัทต่างๆ ที่มักสั่งเพื่อนำไปเสิร์ฟเป็นอาหารว่างระหว่างการประชุม

 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมยังเป็นการทำแบบแฮนด์เมด กำลังการผลิตจึงทำได้จำกัดและยังต้องพัฒนาเพื่อให้ได้รับรองมาตรฐาน อย. และพร้อมจำหน่ายในร้านค้าหรือห้างชั้นนำได้ นอกจากนี้ทางชุมชนยังมีโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน “คลองสามวา นาในกรุง” เพื่อเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาท่องเที่ยว และศึกษาดูงานได้อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดงานและรายได้ กลับคืนสู่ชาวชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย เขตคลองสามวา ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก

 

 

 

Back To Top