skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
“มูลนิธิสัมมาชีพ” เตรียมเปิด หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 13 มุ่งปฏิบัติการสร้างความเปลี่ยนแปลง พร้อมเน้นเศรษฐกิจ BCG  

“มูลนิธิสัมมาชีพ” เตรียมเปิด หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 13 มุ่งปฏิบัติการสร้างความเปลี่ยนแปลง พร้อมเน้นเศรษฐกิจ BCG  

“มูลนิธิสัมมาชีพ” เตรียมเปิด

หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 13

มุ่งปฏิบัติการสร้างความเปลี่ยนแปลง พร้อมเน้นเศรษฐกิจ BCG  

มูลนิธิสัมมาชีพ เดินหน้าสร้างผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง เตรียมเปิดหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 13 เดือน ส.ค. นี้ มุ่งคนเรียนปฏิบัติการในพื้นที่จริง หวังร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง เผยจุดเด่นหลักสูตร ชูการขับเคลื่อนสู่ BCG โมเดล พร้อมเชื่อมรัฐ-เอกชน-ภาคประชาสังคม เป็นสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่

นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานคณะกรรมการสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง และรองประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ

นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานคณะกรรมการสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง และรองประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวว่า มูลนิธิสัมมาชีพจะเปิดอบรมหลักสูตร “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 13” (Leadership for Change – LFC) ในเดือนสิงหาคมปีนี้ โดยหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายบ่มเพาะผู้นำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งในปีนี้ ทางโครงการมุ่งหวังให้หลักสูตรได้มีส่วนพัฒนายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน เพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งขึ้น ดังนั้น นอกจากการเรียนรู้ในหลักสูตร ผู้เข้าร่วมอบรมจะมีโอกาสนำความรู้ไปปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกับชุมชนและองค์กรที่สนับสนุน ทำให้ได้รับประสบการณ์จริงในการทำงาน

นายวิเชฐกล่าวต่อว่า โครงการอบรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ยังออกแบบหลักสูตรให้ได้เรียนรู้เชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ไม่ว่าจะเป็น BCG Economy Model การเกษตรอุตสาหกรรม ดิจิทัล หรืออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังเป็นเทรนด์ใหญ่ของโลกที่จะเกิดขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาให้ความรู้ตั้งแต่ระดับผู้วางนโยบาย ซีอีโอ ซึ่งอยู่ในภาคปฏิบัติ ไปจนถึงภาคชุมชน ดังนั้น ผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ใหม่ๆ ไปปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรืออยู่ในองค์กรใด

ประธานคณะกรรมการสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ยังกล่าวอีกว่า หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะผู้เข้าอบรมหลักสูตรจะเป็นตัวแทนจาก 3 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อเน้นการนำทฤษฎี แลกเปลี่ยนความรู้ สู่การลงพื้นที่ปฏิบัติ จึงถือว่าไม่ได้เป็นการสร้างผู้นำอย่างเดียว แต่ผู้นำต้องนำการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย ถือเป็นจุดเด่นของหลักสูตรนี้ที่ต้องการสร้างผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงทั่วแผ่นดินไทย จากระดับหมู่บ้าน ตำบล จังหวัด มาถึงระดับประเทศ

 

“หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สนุกสนานครับ เป็นหลักสูตรที่มีความมุ่งมั่น ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Leadership for Change แปลว่าเรากำลังจะหา leader เรากำลังหาผู้นำ นำไปไหน นำไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไงครับ

หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนมากๆ ถ้าใครจบไป จะต้องรู้สึกภูมิใจมากเลยว่า ระดับเขาเนี่ยซึ่งอาจจะมีตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาจจะเป็นกำนัน อาจจะเป็นนายอำเภอ ถ้าเขาสามารถสร้างความเป็นผู้นำในตัวเอง ก็นำไปเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่เขาดูแลได้ ผมคิดว่า อันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังจากการที่เข้ามาเรียนหลักสูตร LFC ของเรา”

นาย​ประเสริฐ ​บุญ​สัมพันธ์
ประธานกรรมการ​มูลนิธิ​สัมมาชีพ​ทางด้านนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวว่า การจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั้น หลักคิดสัมมาชีพ หรือการสร้างคนในสังคมให้มีสัมมาชีพ โดยประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินควบคู่ไปด้วย ซึ่งหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง จะเน้นสร้างแนวคิดดังกล่าว โดยการสร้างองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางสัมมาชีพ นำทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ความเคลื่อนไหวของสังคม (Social Movement) และการเชื่อมโยงกับฝ่ายนโยบาย (Policy Link) มาปรับใช้ เพื่อทำให้สังคมเกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่

สำหรับหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ได้จัดขึ้นโดยมูลนิธิสัมมาชีพตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว 12 รุ่น จำนวนผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 1,327 คน และสร้างกลุ่มผู้ที่สนใจไปทำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2566 นี้จะเปิดรับรุ่นที่ 13 จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะศุกร์ – เสาร์  ระหว่างวันที่ 18  ส.ค. 2566 – 5 มี.ค.2567 อัตราค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไป 40,000 บาท, องค์กรภาคี และสมาชิกเครือข่ายผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง แนะนำ 30,000  บาท

 

 

>>> คลิ๊กที่นี่เพื่อสมัครอบรมหลักสูตร LFC 13 <<<

 

ผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดที่

เกียววะลี มีสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายขับเคลื่อนโครงการผู้นำ – นำการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิสัมมาชีพ โทรศัพท์ 090-262-3653

E-mail: sammachiv.lfc@gmail.com ,

ณัฐณิชา เสมือนโพธิ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายขับเคลื่อนโครงการผู้นำ – นำการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิสัมมาชีพ โทรศัพท์ 094-043-0163

E-mail: sammachiv.lfc@gmail.com

หรือ LINE OA: https://lin.ee/1VO43Pq

 

 


 

ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสัมมาชีพเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.facebook.com/sammachiv

https://www.facebook.com/chumchonmeedee

https://www.youtube.com/user/RightLivelihoods

 

Back To Top