skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
วิสาหกิจชุมชน “คลองม่วง” ผลิต “สบู่-ยาสระผม-ครีมนวด” ป้อน “ธุรกิจที่พัก” เขาใหญ่

วิสาหกิจชุมชน “คลองม่วง” ผลิต “สบู่-ยาสระผม-ครีมนวด” ป้อน “ธุรกิจที่พัก” เขาใหญ่

          LFC Forum เป็นคอลัมน์ใหม่ในเว็บไซต์มูลนิธิสัมมาชีพ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเผยแพร่กิจกรรมและผลงานในชุมชน วิสาหกิจชุมชน องค์กร ของสมาชิกที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (LFC) ทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นปัจจุบัน

เรื่องแรกที่นำเสนอนั้นเป็นกิจกรรมของ LFC รุ่นที่ 8 และกรรมการภาคีสัมพันธ์มูลนิธิสัมมาชีพ นั่นคือ “คุณพลอยริญญา ภัทรอิ่มอ้วน” เจ้าของบ้านปลายฟ้ารีสอร์ท เขาใหญ่ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับจุดเริ่มต้นเริ่มมาจากวิสัยทัศน์ของคุณ “พลอยริญญา” ที่เล็งเห็นว่าในแต่ละปี ผู้ให้บริการ โรงแรมรีสอร์ท ในอำเภอปากช่อง ซึ่งมีไม่น้อยกว่า 126 แห่ง ตัวคุณพลอยริญญาเองก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจนี้ ทำให้รู้ว่าความต้องการใช้ สบู่ แชมพู ให้บริการผู้เข้าพักมีความต้องการจำนวนมากเรียกว่าโอกาสทางการตลาดสดใสไม่น้อย

จึงมีแนวคิดว่า ถ้าชุมชนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ให้บริการที่พัก และผลิตได้มาตรฐานจะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้านหนึ่ง

“คุณพลอยริญญา” จึงแปรความต้องการทางการตลาดเป็นโอกาสของชุมชน โดยเริ่มจากการไปหารือกับผู้นำชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “กำนันชาติชาย คุณเวียง” กำนันตำบลคลองม่วง ก็เห็นพ้องกันว่าเป็นเรื่องที่ดีจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนได้

หลังจากนั้นจึงได้ประกาศหาผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมกลุ่มเพื่อผลิต สบู่ แชมพู มีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 40 คน จึงได้นัดหมายมาประชุมหารือกันที่บ้านปลายฟ้ารีสอร์ท เพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางในการสร้างผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ในการเริ่มต้นได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก “คุณโสรัฐฎา วรกิตติโชติกรณ์” ผู้บริหาร บริษัท ต้นน้ำ โฮลดิ้ง จำกัด  ได้มาสอนวิธีการทำ สบู่ แชมพู ครีมนวดผมและน้ำยาล้างจาน จากมะกรูด

นอกจากนี้ “คุณทิฐิพัด นระพิมพ์” ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นใน LFC8 และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพีวาย จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ Pa Yan ก็ได้สละเวลามาให้ความรู้ในการทำบรรจุภัณฑ์ กลยุทธ์การทำการตลาด สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมอบรม

นอกจาการอบรม การทำสบู่ แชมพูและครีมนวดแล้ว ทราบว่าเมื่อ 3 – 4 ปีที่แล้ว ในตำบลคลองม่วงมีเกษตรกรปลูกกล้วยน้ำว้ากันมาก และในปีที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาหากล้วยน้ำว้าราคาไม่ดี โชคดีที่ “คุณทิฐิพัด” ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการแปรรูปสินค้าเกษตรโดยเฉพาะเรื่องกล้วย จึงแนะนำวิธีการแปรรูปกล้วยสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสอนเทคนิคการทอดและทำกล้วยทอดหลากรส สูตร Pa Yan เรียกว่างานนี้จึงได้หลักสูตรอบรมการทำกล้วยทอดหลากรส จากเจ้าของสูตร  Pa Yan   พร้อมๆ กับการอบรม การทำสบู่ ครีมอาบน้ำ แชมพู น้ำยาล้างจาน จากมะกรูด จาก คุณโสรัฐฎา เข้าตำรายิงนัดเดียวได้นกสองตัวก็ว่าได้

และเมื่อวันที่ 23-28 ก.ค. 61 หลังจากอบรมเสร็จเรียบร้อยสมาชิกก็เริ่มทดลองตลาดด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ในการอบรมไปขายในงาน เกษตรพ่อพอเพียง ครั้งที่ 3 ที่สวนผักปากช่อง ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ล่าสุดเมื่อ ในวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาเพื่อทำให้การผลิตสินค้าของกลุ่มสามารถดำเนินไปได้จึงมีการเตรียมการจัดตั้งเป็น กลุ่มเป็น “วิสาหกิจชุมชนตำบลคลองม่วง” เพื่อระดมทุนจึงมีการเปิดขายหุ้นแก่ผู้ที่สนใจภายในตำบลคลองม่วง เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนผลิตสินค้า

เหนือสิ่งอื่นใดในตำบลคลองม่วงยังมีกลุ่มที่ผลิต ปลาร้าปรุงรสและน้ำปลาร้า เป็นของตัวเอง และเข้าร่วมอยู่ในวิสาหกิจชุมชนตำบลคลองม่วงด้วย และอยากให้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของวิสาหกิจ จึงทำข้อตกลงกันว่าเมื่อมีการขายสินค้าออกร้านในงานต่างๆ จะต้องนำเอาสินค้าทั้ง 3 ประเภทไปขายด้วยกัน คือ กล้วยทอดหลากรส สบู่ ครีมอาบน้ำ แชมพู น้ำยาล้างจาน จากมะกรูด และ ปลาร้า และใช้ชื่อเป็นผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนตำบลคลองม่วง

แม้จะเป็นก้าวแรกของวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองม่วงที่ริเริ่มจากความตั้งใจของคุณพลอยริญญา สมาชิก LFC รุ่นที่ 8 ด้วยแรงสนับสนุนจากผู้นำชุมชน กำนันชาติชาย คุณเวียง คุณโสรัฐฎา และ คุณทิฐิพัด เพื่อนร่วมรุ่นใน LFC 8 ดูแนวโน้มว่าวิสาหกิจชุมชนน้องใหม่น่าจะไปได้สวยไม่น้อย

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top