skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
Golden Bees โมเดล “ธุรกิจเพื่อสังคม” สุดคลาสสิค

Golden Bees โมเดล “ธุรกิจเพื่อสังคม” สุดคลาสสิค

แนวคิดในการทำธุรกิจเพื่อสังคมของ “ศ.มูฮัมหมัด ยูนูส” ได้ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือ สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในหลายๆ ประเทศ ไม่เฉพาะบังคลาเทศที่เป็นต้นตำรับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจ แต่ยังมี กรามีน แบงก์ กรามีน-ดานอน เป็นกิจการร่วมค้าระหว่าง กรามีน 50% ดาน่อน 50% เพื่อแก้ปัญหาเด็กป่วยอันเนื่องมาจากขาดสารอาหาร ด้วยการผลิตและจำหน่ายโยเกิร์ต ผสมธาตุอาหารเสริมในราคาถูกๆ สำหรับเด็กยากจนทั้งในชนบทและในเมือง  ซึ่งนับว่าเป็นกรณีศึกษาธุรกิจเพื่อสังคมที่คลาสสิคอีกตัวอย่างหนึ่ง

แต่หากเป็นธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ร่มของ “ยูนูส” ในต่างแดนมีหลายๆ ตัวอย่างที่น่าสนใจ แต่เมื่อเร็วๆ นี้มีคนส่งบทความให้อ่านเล่นๆ เพราะเห็นว่าสนใจเรื่องนี้อยู่บ้าง เป็นเรื่องราวของบริษัทธุรกิจเพื่อสังคมที่ชื่อGolden Bees ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงคัมพาลา เมืองหลวงของยูกันดา

ไม่น่าเชื่อว่า ในปี 2015 องค์กร Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ยกให้ยูกันดาเป็นประเทศที่ทำธุรกิจแบบผู้ประกอบการมากที่สุดของโลก ในปี 2016 ธนาคารโลกระบุว่า ยูกันดามีรายได้ต่อคน 615 ดอลลาร์ แต่ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประชาชนชาวยูกันดากว่า 28% ทำธุรกิจโดยประกอบการไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง

อันที่จริง ไม่น่าแปลกใจเพราะ “ศ.มูฮัมมัด ยูนุส” เคยกล่าวว่า ยูกันดาเป็น 1 ใน 7 ประเทศ ที่องค์กร Yunus Social Business (YSE) มีการดำเนินงานด้านธุรกิจเพื่อสังคม โดยสนับสนุนการตั้งบริษัทธุรกิจที่จะมีส่วนในการแก้ปัญหาความยากจน การว่างงาน และการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ที่ยูกันดา องค์กร YSE มีส่วนร่วมในการตั้งบริษัทธุรกิจเพื่อสังคม ชื่อ Golden Bees ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

กระทั่ง กลางปี 2016 Golden Bees ได้สร้างเครือข่ายคนเลี้ยงผึ้งชาวยูกันดาแล้ว 1,200 รายแต่ละรายมีจำนวนไม่เท่ากันมากน้อยแล้วแต่ขีดความสามารถ รายที่เล็กที่สุดเลี้ยงรังผึ้ง 3 รัง ส่วนรายที่ใหญ่ที่สุดมีมากถึง 500 รัง เลยทีเดียว

นอกจากนี้ บริษัท Golden Bees มีร้านขายผลิตภัณฑ์ 3 แห่งในพื้นที่เลี้ยงผึ้ง โดยขายน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งอื่นๆ นอกจากนี้ ร้านค้ายังทำหน้าที่ฝึกอบรมและสนับสนุนคนเลี้ยงผึ้งในท้องถิ่น เช่น ขายอุปกรณ์เลี้ยงผึ้ง และทำหน้าที่เป็นศูนย์รับน้ำผึ้งจากคนเลี้ยงก่อนที่จะนำไปดำเนินการต่อ

สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งของ Golden Bees วางขายตามเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ต 80 แห่งของยูกันดา และยังมีแผนจะขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ คำสั่งซื้อขี้ผึ้ง เริ่มมาจากประเทศญี่ปุ่น จีน และเดนมาร์ก ห้องทดลองการพัฒนายาจากที่ต่างๆ ทั่วโลก ก็ต้องการกาวชันผึ้ง สารที่ผึ้งได้จากพืชต่างๆ เพื่อไปสร้างรัง ทำให้ Golden Bees ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นเรื่องที่คนเลี้ยงผึ้งเป็นรายๆ ไม่สามารถทำเองได้จึงต้องมีการรวมตัวกัน

อาจจะกล่าวได้ว่า Golden Bees เป็นตัวอย่างของโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม ในการช่วยเหลือทั้งคนยากจนและชุมชนให้หลุดจากความยากจน ที่ผ่านมา คนยากจนเหล่านี้ขาดเครื่องมือและข้อมูลที่จะเริ่มต้นธุรกรรม ขาดโครงสร้างธุรกิจที่จะเชื่อมโยงพวกเขากับตลาดในประเทศและตลาดโลก องค์กรธุรกิจ Golden Bees ให้สิ่งที่คนเหล่านี้ขาด แล้วปล่อยให้พวกเขาทำงานในส่วนที่เหลือ

องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม Golden Bees ซึ่งเป็นหนึ่งในโมเดลของ ศ.มูฮัมหมัด ยูนูส ที่จะทำให้ความยากจนเป็นศูนย์นั้น ซึ่งนับว่าเป็นโมเดลประสบความสำเร็จและเป็นกรณีศึกษาสุดคลาสสิคจริงๆ

by : ทวี มีเงิน

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top