skip to Main Content

รับลมหนาว ปีใหม่ 2562 กับ 10 สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนที่ “ต้องห้ามพลาด”

วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อการกระจายรายได้ สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ ปีใหม่นี้หากใครอยากจะห…

อ่านรายละเอียด...

ตามไปดู 3 วิสาหกิจชุมชนรางวัลต้นแบบปี 60 กับบทบาทในการขยายผลงานสู่ชุมชน

ตามไปดู 3 วิสาหกิจชุมชนรางวัลต้นแบบปี 60 กับบทบาทในการขยายผลงานสู่ชุมชน เมื่อปี 2560 เป็นปีแรกที่มูลนิธิสัมมาชีพมอบรางวัลให้กับวิส…

อ่านรายละเอียด...

วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลวิสาหกิจแห่งปี 2559 3 วิสาหกิจ ที่ได้รับรางวัลได้แก่ องค์กร วิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิต…

อ่านรายละเอียด...

ข้อมูลท่องเที่ยวชุมชน

1.ชุมชนบ้านแม่กำปอง ม.3 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่       บ้านแม่กำปองหมู่บ้านเล็กๆมีบรรยากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีและค่อนข้างห…

อ่านรายละเอียด...

ข้อมูลท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์

1. เส้นทางเมืองรุ่งอรุณแห่งความสุข สีสันสังคโลก ภูมิปัญญาผ้าหมักโคลน และวิถีเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุโขทัย      ท่องเที่ยวไปในเขตเมื…

อ่านรายละเอียด...
Back To Top