skip to Main Content

รับลมหนาว ปีใหม่ 2562 กับ 10 สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนที่ “ต้องห้ามพลาด”

วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อการกระจายรายได้ สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ ปีใหม่นี้หากใครอยากจะห…

อ่านรายละเอียด...

ข้อมูลท่องเที่ยวชุมชน

1.ชุมชนบ้านแม่กำปอง ม.3 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่       บ้านแม่กำปองหมู่บ้านเล็กๆมีบรรยากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีและค่อนข้างห…

อ่านรายละเอียด...
Back To Top