skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com

มูลนิธิสัมมาชีพ ร่วมกับ มูลนิธิชีวิตไท จัดเวทีส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนบ้านสระไม้แดง จ.ชัยนาท

มูลนิธิสัมมาชีพ ร่วมกับ มูลนิธิชีวิตไท จ…

Read More

“ผมเห็นว่ามูลนิธิฯ ต้องการให้เกิดสัมมาชีพขึ้นทุกพื้นที่ (แต่ผลิตภัณฑ์) หนึ่งตำบล หนึ่งสินค้า จะทำอย่างไรให้ขายได้ทั่วประเทศ”

“ผมเห็นว่ามูลนิธิฯ ต้องการให้เกิดสัมมาชี…

Read More

ผู้นำก่อการดี-สัมมาชีพต้นแบบชัยภูมิ ขับเคลื่อนก้าวสู่“เมืองสมุนไพร”

ผู้นำก่อการดี-สัมมาชีพต้นแบบชัยภูมิ ขับเ…

Read More

มูลนิธิสัมมาชีพ เปิดรับการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับ “รางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ขอเชิญชวนองค์กรต่างๆ ร่วมเสนอรายชื่อผู้ท…

Read More

มสช.ร่วมกับองค์กรพันธมิตรเตรียมจัด Workshop ถอดบทเรียน 16 วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ

มสช.ร่วมกับองค์กรพันธมิตรเตรียมจัด Works…

Read More

มสช. ฝ่าวิกฤตสู้ภัย COVID – 19 ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 6 โรงพยาบาลในจังหวัดมุกดาหาร

หลังจากที่ทางมูลนิธิสัมมาชีพได้ทำการเปิด…

Read More
Back To Top