skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com

มสช. ร่วมกับธนาคารออมสิน ลงพื้นที่กลุ่มชีววิถีบ้านน้ำเกี๋ยน จ.น่าน ขยายงานต้นแบบวิสาหกิจชุมชนต่อเนื่อง

                         เมื่อวันที่ 25 …

Read More

“คณะกรรมการสรรหารางวัล วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ” ประจำปี 2562 เพิ่มประเภทรางวัล รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการแปรรูป

          “คณะกรรมการสรรหารางวัล วิสาหกิ…

Read More

เคล็ดไม่ลับ “มั่งมีชีวีสุข อย่างยั่งยืน” จาก “ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม”บุคคลต้นแบบสัมมาชีพปี 61

ปาฐกถาพิเศษ “มั่งมีชีวีสุข อย่างยั่งยืน”…

Read More

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ ในงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2561

คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการก…

Read More

ตามไปดู 3 วิสาหกิจชุมชนรางวัลต้นแบบปี 60 กับบทบาทในการขยายผลงานสู่ชุมชน

ตามไปดู 3 วิสาหกิจชุมชนรางวัลต้นแบบปี 60…

Read More
Back To Top