skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com

มูลนิธิสัมมาชีพลงพื้นที่ ร่วมงาน “ล่องเรือ 1 สายน้ำ 3 แผ่นดิน เยือนถิ่นวัฒนธรรมอิสานล้านนา” จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 มูลนิธิสัมมาช…

Read More

ผู้แทน “มสช.” ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี “น้ำเกี๋ยน” จังหวัดน่าน พบสมาชิกกลุ่มรวมตัวเข้มแข็ง เน้นเพิ่มมูลค่าสมุนไพรด้วยมาตรฐานสากล ช่วยดันยอดขายโตกว่า 10 ล้านบาท

          เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2562…

Read More
Back To Top