skip to Main Content

ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ ครั้งที่ 1/2563

    วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิสัมมาชีพ จัดประชุม คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ ครั้งที่ 1/2563 โ…

อ่านรายละเอียด...

มสช. หารือร่วมไทยเบฟฯ ผุดโปรเจคร่วมพัฒนาด้านท่องเที่ยวชุมชน

วันที่ 11 มีนาคม 2563 คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และทีมงาน ร่วมหารือกับ…

อ่านรายละเอียด...

“สคช. มรร. และ มสช.ร่วมสร้างหลักสูตร Non Degree ตามมาตรฐานอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของชุมชน”

    วันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนัก บค 2, คุณทัศนีย์ ยวงเกตุ นักวิชาก…

อ่านรายละเอียด...

ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมงานนาตีนกรีนวิลเลจ เฟสติวัล 2020 หนึ่งในวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลจาก มสช.

            เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 คุณอารีย์ คงแจ่ม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน “นาตีนกรีนวิลเลจ เฟสติวัล 2020” …

อ่านรายละเอียด...

หารือร่วมผนึกกำลัง 3 องค์กร มูลนิธิสัมมาชีพ – สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ – ราชภัฎราชนครินทร์ พัฒนาหลักสูตร non degree สนอง Area base academy

  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน รักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ, คุณเกรียงไกร สินบัวทอง ที่ปรึกษามู…

อ่านรายละเอียด...

มสช. จับมือ ธกส. หารือแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน

                               เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 นางสาวอารีย์ คงแจ่ม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ พร้อมด้วยนางสาววิลาสิน…

อ่านรายละเอียด...

เดินหน้าเคลื่อนงาน MOU ท่องเที่ยว ร่วมหารือกรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ

เมื่อ 2 มีนาคม 2563 มูลนิธิสัมมาชีพ นำโดยคุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน รักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ นางสาวอารีย์ คงแจ่ม ผู้จัดการฝ่า…

อ่านรายละเอียด...

มสช. ร่วมงานครบรอบ 42 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย พร้อมหารือแนวทางสานต่องานในอนาคตกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คุณเบญจมาศ เมตไตร รักษาการผู้จัดการศูนย์ตั้งหลัก  คุณวิไลรัตน์ ชมทิศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารระดมทุ…

อ่านรายละเอียด...

เปิดวงประชุมคณะกรรมการระดมทุน ครั้งที่ 2 สานกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่..

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  ได้จัดประชุมคณะกรรมการระดมทุน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาก…

อ่านรายละเอียด...

เปิดประชุมคณะกรรมการระดมทุน ครั้งที่ 1 พร้อมหารือจัดกิจกรรมของมูลนิธิสัมมาชีพ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 คุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน รักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ, คุณกรรณิการ์ รุ่งศิริมาศ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร…

อ่านรายละเอียด...

คณะกรรมการ มสช. พร้อมศิษย์เก่า LFC เข้าพบแสดงความยินดี กับ “นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รมว.พลังงาน

คณะกรรมการ มสช. พร้อมศิษย์เก่า LFC เข้าพบแสดงความยินดี กับ “นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รมว.พลังงาน           เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม …

อ่านรายละเอียด...

เดินหน้าจัดงานรียูเนี่ยน ครั้งที่ 2 เชื่อมสัมพันธ์รุ่นสู่รุ่น

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าหมื่นไวยวรนารถ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) …

อ่านรายละเอียด...
Back To Top