skip to Main Content

มูลนิธิสัมมาชีพ เข้าพบนายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อสวัสดีปีใหม่

                  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิสัมมาชีพ นำโดยนายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองผู้อำนวยการ มูลนิธิสัมมาชีพ, นางพรพิม…

อ่านรายละเอียด...

“กฟก.” เติมความรู้เกษตรกร พาดูงาน ฟาร์มเห็ด “อิงนที รีสอร์ต”

          “กฟก.” เติมความรู้เกษตรกร พาดูงาน ฟาร์มเห็ด “อิงนที รีสอร์ต” พร้อมแลกเปลี่ยนสอนทำ “ไบโอชาร์” ถ่านชีวภาพ ปรับปรุงสภาพดิน …

อ่านรายละเอียด...

มูลนิธิสัมมาชีพ เข้าพบคุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิสัมมาชีพ เพื่อสวัสดีปีใหม่

                    ณ กระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิสัมมาชีพ นำโดยคุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน รักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ, นางสาวณรินณ์ทิ…

อ่านรายละเอียด...

มูลนิธิสัมมาชีพ นำโดยคุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน รักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ เข้าพบคุณประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2561 เพื่อสวัสดีปีใหม่

          วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 มูลนิธิสัมมาชีพ นำโดยคุณผดุงศักดิ์ พื้นแส…

อ่านรายละเอียด...

คุณดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท The X Solutions จำกัด ในฐานะผู้เป็นออแกไนซ์ในการจัดงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2561 และโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9 ได้เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารและคณะทำงาน ณ มูลนิธิสัมมาชีพ

          วันที่ 10 มกราคม 2562 ณ มูลนิธิสัมมาชีพ คุณดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท The X Solutions จำกัด ในฐานะผู้…

อ่านรายละเอียด...

คุณธนวัฒน์ เธียรสุภรพงษ์ ผู้บริหารทีม ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานางเลิ้ง พร้อมคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ ณ มูลนิธิสัมมาชีพ

          วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ มูลนิธิสัมมาชีพ คุณธนวัฒน์ เธียรสุภรพงษ์ ผู้บริหารทีม ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท ธนาคารเพื่อการเกษตรแ…

อ่านรายละเอียด...

คุณพลอยริญญา ภัทรอิ่มอ้วน สมาชิกผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8, คุณคมธัช วัฒนศิลป์ ประธานสมาชิกผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9 เข้าสวัสดีปีใหม่ ณ มูลนิธิสัมมาชีพ

       วันที่ 7 มกราคม 2562 ณ มูลนิธิสัมมาชีพ คุณพลอยริญญา ภัทรอิ่มอ้วน สมาชิกผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8, คุณคมธัช วัฒนศิลป์…

อ่านรายละเอียด...

คุณวรรณี มหานีรานนท์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร / ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 6 เข้าสวัสดีปีใหม่ ณ มูลนิธิสัมมาชีพ

          วันที่ 7 มกราคม 2562 ณ มูลนิธิสัมมาชีพ คุณวรรณี มหานีรานนท์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานกองทุ…

อ่านรายละเอียด...

มูลนิธิสัมมาชีพ เข้าสวัสดีปีใหม่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิสัมมาชีพ

                วันที่ 3 มกราคม 2562 ณ อาคารแสงโสม มูลนิธิสัมมาชีพ นำโดย คุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน รักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ,…

อ่านรายละเอียด...

มูลนิธิสัมมาชีพ เข้าพบคุณชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ เพื่อสวัสดีปีใหม่

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ มูลนิธิสัมมาชีพ นำโดยคุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน รักษาการผู้อำนวยการมู…

อ่านรายละเอียด...

มูลนิธิสัมมาชีพ เข้าพบคุณประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสวัสดีปีใหม่

          เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด เวลา 9.30 น. มูลนิธิสัมมาชีพ นำโดยคุณผดุงศัก…

อ่านรายละเอียด...

มูลนิธิสัมมาชีพ เข้าสวัสดีปีใหม่คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นบุคคลต้นแบบสัมมาชีพประจำปี 2560

          วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) มูลนิธิสัมมาชีพ นำโดยคุณผดุงศักดิ์…

อ่านรายละเอียด...
Back To Top