skip to Main Content

มสช. ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) จ.นครพนม

มสช. ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) จ.นครพนม ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว           เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2…

อ่านรายละเอียด...

“มสช.” ลงพื้นที่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ “บ้านนาคู จ.กาฬสินธุ์” จับมือพัฒนาการตลาดให้มีประสิทธิภาพ

     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 คุณผดุงศักดิ์  พื้นแสน รักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ พร้อมด้วยคุณวรรณี  มหานีรานนท์ ประธานคณะ…

อ่านรายละเอียด...

มสช. ร่วมกับธนาคารออมสิน ลงพื้นที่กลุ่มชีววิถีบ้านน้ำเกี๋ยน จ.น่าน ขยายงานต้นแบบวิสาหกิจชุมชนต่อเนื่อง

          เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิสัมมาชีพ นำโดยคุณเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ ร่วมกับธนาคารออม…

อ่านรายละเอียด...

ผู้แทน “มสช.” ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี “น้ำเกี๋ยน” จังหวัดน่าน พบสมาชิกกลุ่มรวมตัวเข้มแข็ง เน้นเพิ่มมูลค่าสมุนไพรด้วยมาตรฐานสากล ช่วยดันยอดขายโตกว่า 10 ล้านบาท

          เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิสัมมาชีพโดยคุณเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพและคุณรัตนา พูลภิรมย์ …

อ่านรายละเอียด...

มสช. ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และจ.สุรินทร์ ติดตามความก้าวหน้างานขยายผลของวิสาหกิจชุมชน

          มสช. ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และจ.สุรินทร์ ติดตามความก้าวหน้างานขยายผลของวิสาหกิจชุมชน พบ“วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ…

อ่านรายละเอียด...

เยือนถิ่นวัฒนธรรมไทพวน ณ “บ้านดงโฮมสเตย์”

          เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ตัวแทนมูลนิธิสัมมาชีพนำโดย คุณเกียววะลี มีสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขับเคลื่อนโครงการผู้นำ-…

อ่านรายละเอียด...

หนุนปลูก “คัมเปียว” พืชหลังนา ส่งขายญี่ปุ่นราคาสูง

          เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิสัมมาชีพนำโดยคุณพรพิมล โรจนโพธิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษ แ…

อ่านรายละเอียด...

เปิดเส้นทางท่องเที่ยว ตามวีถีประชารัฐ จ.เพชรบุรี

พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เปิดเส้นทางท่องเที่ยว ตามวีถีประชารั…

อ่านรายละเอียด...

สัมมาชีพทางรอดของสังคมไทย

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โครงการ ”Dynamic Surin Forum “เสวนาในหัวข้อ “สัมมาชีพทางรอดของสังคมไทย” โดยมีวิทยากรหลัก 1)พระ…

อ่านรายละเอียด...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยระดับภูมิภาค

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ จ.อำนาจเจริญ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่…

อ่านรายละเอียด...
Back To Top