skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com

เปิดไฮไลท์ หลักสูตร LFC 13 เพราะเรารู้ว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลง ต้องสร้าง ‘ผู้นำ’

จะเปลี่ยนอะไรให้สำเร็จได้ ต้องมีผู้ที่ลุ…

Read More

“มูลนิธิสัมมาชีพ” เตรียมเปิด หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 13 มุ่งปฏิบัติการสร้างความเปลี่ยนแปลง พร้อมเน้นเศรษฐกิจ BCG  

“มูลนิธิสัมมาชีพ” เตรียมเปิด หลักสูตรผู้…

Read More

เปิดความห่วงใยสถานการณ์ “นอก-ใน”รุมไทย “สมคิด”แนะงัด“เข้มแข็งภายใน”กู้วิกฤตท้องถิ่น

เปิดความห่วงใยสถานการณ์ “นอก-ใน”รุมไทย “…

Read More

เตรียมพบกับหลักสูตร “โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 12” ที่นี่เร็วๆ นี้

พบกับหลักสูตรที่ทุกคนรอคอย "โครงการผู้นำ…

Read More
Back To Top