skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com

“นี่คือ​บุคคล​ต้นแบบ​-วิสาหกิจ​ชุมชนต้นแบบ-ปราชญ์​ชาวบ้านต้นแบบ ที่พร้อม​จะ​เติบโต​กับท้องถิ่น​ชุมชน เสริม​สร้าง​เศรษฐกิจ​ไทย​ให้​แข็งแกร่ง”

"นี่คือ​บุคคล​ต้นแบบ​-วิสาหกิจ​ชุมชนต้นแ…

Read More
Back To Top