skip to Main Content
ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 10

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 10

เอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

หลักสูตรใหม่ เพิ่มเนื้อหาใหม่เศรษฐกิจฐานราก การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน

ชื่อวิทยากรประวัติเอกสารบรรยายwarp upกระบวนการ 
ดร.สุนทร คุณชัยมังประวัติวิทยกรwrap_up-1เอกสารการบรรยาย
wrap_up-2เอกสารการบรรยาย
คุณสมศักดิ บุญคําประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
คุณอาทร แสงโสมวงศ์ประวัติวิทยกร
ดร.รัฐศาสตร์ กรสูตประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
คุณสักกฉัฐ ศิวะบวรประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
ดร. นัชชา เทียมพิทักษ์ประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
ศาสตราจารย์ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
ดร.จิตศักดิ์ พุฒจรประวัติวิทยกร
คุณ ตง ธีระนุสรณ์กิจ ประวัติวิทยกร
คุณวิเชฐ ตันติวานิชประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
ดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
คุณภราเดช พยัฆวิเชียรประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
คุณศรายุทธ ธรเสนาประวัติวิทยกร
คุณบุญมี สุระโคตรประวัติวิทยกร
คุณสมบุญ จึงคูพัฒนาประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
คุณประทีป ตั้งมติธรรมประวัติวิทยกร
ดร.สมฤดี ศรีจรรยาประวัติวิทยกร
คุณประทีป ตั้งมติธรรมประวัติวิทยกร
คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
คุณธีรพล สุวรรณรุ่งเรืองประวัติวิทยกร
คุณศรายุทธ ธรเสนา ประวัติวิทยกร
คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
ข้อมูลภูแลนคาเอกสารการบรรยาย
ข้อมูลนาต้นจั่นเอกสารการบรรยาย
ดร.ณัฐพงษ จาุวรรณพงษ์เอกสารการบรรยาย

ด่วน!!! เปิดแล้ว หลักสูตร ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 10 (LFC10) โฉมใหม่ ยกเครื่องหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ เพิ่มเนื้อหาใหม่เศรษฐกิจฐานราก การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน

          อัดแน่นวิชาการตั้งแต่ภาพใหญ่ สถานการณ์ความเคลื่อนไหวระดับโลก, ระดับภูมิภาค จนถึงระดับชุมชน, การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสม จะพบกับวิทยากรระดับประเทศให้เกียรติมาบรรยาย

          ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี, ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้นำภาคประชาชน, ผู้นำชุมชน มีเวิร์คช็อปและดูงานท่องเที่ยวชุมชน จากวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆ มากมาย

          เรียนหลักสูตรนอกจากจะได้ความรู้ความเข้าใจโลก เข้าใจสังคม ยังจะได้พบเพื่อนที่มีจิตใจทำงานเพื่อสังคม เพื่อชุมชนอีกมากมาย งานนี้จึงพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2562

 

>>ดาวน์โหลดใบสมัครคลิก<<
https://bit.ly/2JUbYZ9

 

สถานที่อบรม : โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิสัมมาชีพ 
โทร. 02-530-9204-5 / 095-124-8689

Back To Top