skip to Main Content
ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 7

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 7

เอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

ภายใต้หัวข้อ “Together ก้าวไปด้วยกัน ด้วยพลังสร้างสรรค์”

ข้อมูลหลักสูตร

  1. เตรียมความพร้อมของผู้นำของสังคมที่จะรองรับต่อการบริหารงานตามยุคอุตสาหกรรม 4.0 นโยบายของรัฐบาลว่าด้วย Thailand 4.0 และ SMEs 4.0
  2. เพื่อมุ่งเน้นที่จะสร้าง active change agent ให้เกิดขึ้นในแต่ละภาคส่วน
  3. เพื่อสร้าง “เครือข่ายของผู้นำ – นำการเปลี่ยนแปลง” ให้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

กรณีศึกษาแพ 500 ไร่

คุณเบิ้ล อติรัตน์ ด่านภัทรวรวัฒน์

วันเดือนปีเกิด 20 กรกฎาคม 2524
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ประวัติการทำงาน
1. กรรมการผู้จัดการ บ. สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด โดยมีรีสอร์ทในเครือ ดังนี้ ( พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน )
     – แพ 500 ไร่ (เขื่อนเชี่ยวหลาน จ. สุราษฎร์ธานี)
     – เดอะนิน รีสอร์ท (ขนอม จ. นครศรีธรรมราช)
2. นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลสาบเชี่ยวหลาน ( พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน ) ไม่ใช่โรงแรม 5 ดาว ไม่มีแม้แต่สิ่ง
อำนวยความสะดวกหรูหรา อย่าได้ฝันถึงอ่างจากุ๊ซซี่ แค่ทีวี ตู้เย็น และสัญญานไวไฟยังไม่มีให้ใช้!ไม่ใช่โรงแรม 5 ดาว ไม่มี
แม้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกหรูหรา อย่าได้ฝันถึงอ่างจากุ๊ซซี่ แค่ทีวี ตู้เย็น และสัญญานไวไฟยังไม่มีให้ใช้ !แต่ทำไม“แพ 500 ไร่”
รีสอร์ทยอดนิยม ในเขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี ถึงกลายเป็นที่พักสุดป๊อบ ขวัญใจนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักไปได้
ชนิดที่ สามารถขายห้องพัก (แพคเก็จรวมกิจกรรม) ถูกสุดได้ถึง 6,000 บาทต่อคน ต่อคืน!! แพงสุดประมาณ 2 หมื่นบาท
ต่อคน ต่อคืน!! มาเป็นแกงค์ใหญ่ พักแฟมิลี่สวีท ห้องละ 10 คน จัดไปเบาๆ คนละ 8,500 บาท ห้องเดียว “คืนเดียว” ขายได้
85,000 บาท!! “เบิ้ล-อติรัตน์ ด่านภัทรวรวัฒน์” เจ้าของรีสอร์ทแพ 500 ไร่ บอกสูตรการสร้างธุรกิจ ที่เริ่มจากค่าที่พักแค่
ประมาณคนละ 2,000 บาท ในปีแรก และปรับราคาทุกๆ 4 เดือน จนมาเป็นสูงสุดกว่า 2 หมื่นบาท ในวันนี้ โดยยืนยันว่า ขายได้
ขายดี และกว่า 90% คือลูกค้าคนไทยด้วยซ้ำ ด้วยจุดขายแค่ “3 ธรรมชาติ” คือมี 1. “มีธรรมชาติที่สวยงาม” การันตีด้วยการ คว้ารางวัล Best Location 2016 จากนิตยสารโลนลีแพลนเน็ต มาแล้ว 2. “พนักงานและรูปแบบการให้บริการที่เป็นธรรมชาติ” โดยคนมาที่นี่จะได้รับบริการจากพนักงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น บริการด้วยความใสซื่อ และจริงใจ ไม่ท่องบท และไม่เฟค สัมผัสได้ถึงความเป็นไทย ความเป็นคนโลโคขนาดแท้
3. “ผู้เข้าพักจะดึงความเป็นธรรมชาติของตัวเองกลับมา” ทุกคนเหมือนถอดหัวโขน ไม่มียศ ไม่มีตำแหน่ง ไม่มีภาระ ถูกตัด
สัญญาณโทรศัพท์ ไม่ต้องกลัวใครตามงาน จึงเป็นเวลาที่จะได้ใช้กับตัวเองและคนที่รักอย่างเต็มที่รีสอร์ทที่ดูเหมือนจะ
ไม่มีอะไรและฉีกกฎรีสอร์ทราคาแพงจากทั่วโลกไปจนสิ้น

วันนี้ คือเจ้าของ รางวัล Thailand Boutique Awards สาขาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2014-2015 และมี
ลูกค้าเข้าพักทุกฤดูกาลโดยไม่มีใครบ่นว่าแพง มีแต่คำชมบริการดี วิวสวย อาหารอร่อย

คุณเบิ้ล ในมุมมองของลูกน้องและคนใกล้ชิด
คุณเบิ้ล : ในด้านเจ้านาย เป็นคนที่จะคอยดุด่า ถ้าหากเราทำงานผิดพลาด หรือ ทำงานไม่ได้ดั่งใจ และในเวลาเดียวกันก็จะสอน
ให้เราได้มีวิธี หรือ ขั้นตอนในการทำงาน ที่จะทำให้ได้งานที่มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จ

ในด้านครอบครัว 500 ไร่ : คุณเบิ้ลจะเป็นพี่ชายที่ดีของน้องๆ ไปทำงานต่างประเทศ กลับมาก็จะมีของมาฝากน้องๆ น้องๆไม่
สบายใจหรือใครไม่สบาย จะคอยเป็นห่วงหากมีเวลาก็จะไปเยี่ยมด้วยตัวเอง

Back To Top