skip to Main Content
ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8

เอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

ภายใต้หัวข้อ “Active Change Agent”

ข้อมูลหลักสูตร

  1. มุ่งเน้นการสร้างผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงที่กระตือรือร้นให้เกิดขึ้น ในแต่ละภาคส่วน และสร้างเครือข่ายผู้นำเหล่านี้ ให้เป็น ส่วนประกอบที่สําคัญ ของการขับเคลื่อนเศรฐกิจ และสังคมของประเทศ
  2. ผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก แนวคิดสร้างเศรษฐกิจแขนงใหม่โดยกระบวน การความร่วมมือ ข้ามภาคส่วน (Cross- Sector Collaboration)
  3. เตรียมความพร้อมของผู้นำของสังคมที่จะรองรับต่อการบริหารงานตามยุคอุตสาหกรรม 4.0 นโยบายของรัฐว่าด้วย Thailand 4.0 และ SMEs 4.0

สามารถดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรได้ :  ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

วิทยากรและตารางอบรม

สัปดาห์แรกของโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8 (Leadership for Change : LFC 8)

“ก้าวสู่การเป็นผู้นำ” 

โดยคุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 8
เมื่อมีสังคมย่อมไม่มีความเท่าเทียมกัน มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นพลวัต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสร้างความมั่งคั่งให้กับบริษัทจดทะเบียน ตัวบริษัทเองกระจายความมั่งคั่งสู่สังคม ในสังคมย่อมมีคนนำและคนตามเสมอ เช่น ทฤษฎีของในหลวงรัชการที่ 9 เรื่องน้ำล้น เปรียบเทียบกับ 600 บริษัทเมื่อรวยแล้วต้องมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาสังคม การมาอบรม สิ่งที่ได้เรียนรู้ ต้องนำไปปรับใช้แนวคิดกับการทำงานในพื้นที่ เช่น แนวคิดเรื่องของสหกรณ์ หลักสูตร LFC คือ Mindset หลักสูตร LFC รุ่น 1-7 มีจำนวน 900 ท่าน รวมรุ่น 8 เป็น 1,000 ท่าน จะมีพลังในการขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาสังคม
อาร์โนลด์ ชวาสเซเนเกอร์” พระเอกเรื่องคนเหล็ก ปัจจุบันเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ออกมาคัดค้าน”โดนัลด์ รัมป์” ซึ่งเป็นผู้นำประเทศ หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงปารีสที่ว่าคามตกลงลดโลกร้อนอย่างรุนแรงสะท้อนว่า ใครที่แสดงความเป็นผู้นำที่ชัดเจนกว่ากัน จะเห็นว่า เป็น อาร์โนลด์ ชวาสเซเนเกอร์นั้นมีความเป็นผู้นำสูงกว่ามาก เราก็เหมือนกันได้ทดแทนคุณบ้านเกิดหรือยัง ท่านต้องมีปัจจัยสำคัญในการไปทำ (Leadership) ท่านเป็นผู้นำต้องมีความเป็นผู้นำ  without Leadership  คือความเป็นผู้นำที่ไม่ต้องสนใจเรื่องตำแหน่งความเป็นผู้นำ มีเครื่องมือสร้างความเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างพี่หน่อยไทยเบรฟ พี่หน่อยมีพลังเต็มเปี่ยมเรื่องการสร้างชุมชนเข้มแข็ง “ชุมชนดีมีรอยยิ้ม” ชุมชนจะยิ้มได้ต้องมาคุยกันถึงสาเหตุการสร้างรอยยิ้ม ตัวอย่างคือการใช้หลักการใช้สามเหลี่ยง 4 รูป ประกบกัน มุมบนเขียนว่าคน มุมด้านข้างเขียนว่างานและเงิน โดยมีคุณอยู่แกนกลางคือผู้นำ สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คำถาม คุณจะกำหนดความสำเร็จอย่างยั่งยืนอย่างไร
สามเหลี่ยมที่สอง คำถาม คุณเป็นผู้นำหรือไม่ สามเหลี่ยมบนตัดสินใจอย่างแหลมคม คนที่เป็นผู้นำมักตัดสินใจแก้ปัญหา สามเหลี่ยมด้านข้างแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรม คือการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม( Innovation ) จะเกิดได้ ต้องสร้างสิ่งใหม่ เราจะแก้ปัญหาต้องมี Imagine(จินตนาการ) มีนวัตกรรมที่สร้างสรรค์   (Create Innovation) มีบล็อกเชนเกิดขึ้น แก้ปัญหาเรื่องระบบ อิเล็กทรอนิกส์  จะทำให้คนโกงยากมาก
สามเหลี่ยมด้านขวาคือการสื่อสารให้เข้าใจ อธิบายตัวเองให้เข้าใจด้วยว่าแก้ปัญหาอย่างไรคือ Infective ท่านจะมีความเป็นผู้นำคือ Leadership ดังนั้นถ้าท่านคิดว่าโลกนี้กว้างใหญ่ให้ท่านเอาภาพสามเหลี่ยม 2 ภาพ เป็นภาพให้จำ นี่คืออาวุธที่สามารถนำพาการเปลี่ยนแปลง
อย่างในคลิปที่ให้ผู้เข้าอบรมดูจะเห็น รถเครนเก็บขยะ โซฟา ในกรุงเทพมหานคร 90% เป็นขยะจากครัวเรือน ต้องใช้รถเครนกำจัดขยะ 3 คัน ต้องปิดเครื่องก่อนการเก็บขยะหน้าตระแกรง จะมีการจัดเก็บขยะทุกปี ในเขตชุมชน มีเรือเก็บขยะมาตามลำคลองอาทิตย์ละครั้ง คำถามคือ ถ้าคุณเป็นผู้นำจะเปลี่ยนแปลงอะไร คำตอบ นิสัย แนวคิด พฤติกรรม กฎหมาย มีแนวคิดที่หลากหลาย รถเก็บขยะ เครื่องดูดขยะต้องมี ถ้าทุกคนไม่ทิ้งขยะก็ไม่จำเป็นต้องมีคนเก็บขยะ ต้องเปลี่ยน Mindset ทุกวันนี้สิ่งที่ชอบคือได้เห็นคนไทยเริ่มเข้าแถว เช่นรอลิฟท์ รอรถเมล์ มีการเข้าแถว แต่วัฒนธรรมคนไม่ทิ้งขยะทำไมไม่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเรามาเรียน LFC กรุงเทพต้องรู้สึกว่าบ้านเราต้องไม่เป็นแบบนี้ เพราะจะได้ไม่ต้องเสียงบประมาณเก็บขยะ เพราะผู้ทิ้งไม่สนใจว่าขยะจะติดอยู่ที่หน้าบ้านใคร ทุกคนมีความเห็นแก่ตัว เป็นเรื่องเล็ก ๆ ในแต่ละบ้าน ถ้าไม่ทิ้งขยะจะเป็นเรื่องที่คุณช่วยสังคมได้ เมื่อพูดถึงผู้นำก็อยากจะยกข้อคิดของ”แจ็ค หม่า “เศรษฐีอันดับ33ของโลก ผู้ไม่ย่อท้อต่ออะไรทั้งสิ้นเขาบอกว่า “แท้ที่จริงคนเราต่างกันแค่เพียงนิดเดียว”
ข้อ 1 คุณนอนอู้อยู่บนเตียง เขากำลังออกกำลังกายอยู่ ดังนั้นเขามีสุขภาพดีกว่าคุณ
ข้อ 2  คุณทำงานไปวัน ๆ เขาตั้งใจทำงาน ดังนั้นเขากลายเป็นหัวหน้าของคุณ
ข้อ 3 คุณกำลังทำโครงการวันนี้ให้เสร็จ เขากำลังวางแผนโครงการของปีหน้า ดังนั้นเขาจึงสามารถครองครองโอกาสมากกว่าคุณ
ข้อ 4 คุณกำลังหาข้ออ้าง เขากำลังแก้ปัญหา ดังนั้นธุรกิจการงานของเขาประสบความสำเร็จมากกว่าคุณ
ข้อ 5 คุณเพลินกับการใช้จ่าย เขากำลังบริหารทรัพย์สิน  ดังนั้นเขาสมบูรณ์มั่งคั่งมากกว่าคุณ
ข้อ 6 คุณกำลังคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเอง เขากำลังคิดและพิจารณาถึงผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นเขาจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนมากกว่าคุณ ซึ่งเป็นเรื่อง ที่คุณต้องทำ แจ็คหม่าเรียนซ้ำชั้น สมัครงานไม่มีใครรับ 30 ครั้ง สอนภาษาอังกฤษเงิน 500 บาท จุดเริ่มที่ไม่สำเร็จ 2512 จุดเปลี่ยน 2557 ประสบความสำเร็จ
โมฮัมหมัด คานธี บอกว่า”โลกนี้มันมีพอที่จะตอบสนองความต้องการ มันจะไม่พอถ้าคุณโลภ” นาตาลี เอ็ดเวิร์ด “เธอไม่ได้เกิดมาเพื่อจะจ่าย ๆ แล้วตายไป “ คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมาเอาพื้นที่บนโลก คุณเกิดมาเพื่อสร้างความสุขให้กับคนอื่น นี่คือ Mindset ของคุณ ถ้ามันใช่ จะเริ่มเลย หรือจะไม่ได้เริ่มอีกเลย (Act Now Or Never)  ใครถูกบังคับมา กลับไปทำให้นาย Surprise ผมเปลี่ยนงาน 12 แห่ง บางที่เปลี่ยนเพราะอยากเปลี่ยน บางที่ไม่ต้องการเรา เช่น ตลาดหลักทรัพย์อยู่มา 8 ปี สุดท้ายสรรหาเอาคนนอก แต่เราเรียนรู้นอกก็ได้ ในก็ได้ อะไรที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอ ใช้มันให้มีประโยชน์ ความเสี่ยงถ้ารู้จักนิสัยสันดานบริหารจัดการไปให้ได้One Belt One Road หรือ”เส้นทางสายไหมเดิมของจีน”
โดย ดร.พิษณุ เหรียญมหาสาร อดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์และที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิย์ บรรยายในหัวข้อ “One Belt One Road” หรือ”เส้นทางสายไหมเดิมของจีน”
ที่มา: โครงการอบรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 8“โลกดิจิตอล”
บรรยายโดย พันเอก ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด”ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และดาวเทียมมือหนึ่งของเมืองไทย
ที่มา: โครงการอบรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 8CSR Journey Theory & Practices
บรรยายโดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤฒิการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในหัวข้อ  “CSR Journey Theory & Practices”
ที่มา: โครงการอบรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 8บทบาทธุรกิจขนาดใหญ่กับการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา ปตท.
IFrameบรรยายโดย นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
ที่มา: โครงการอบรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 8Wrap up
บรรยายโดย คุณสุนทร คุณชัยมัง ผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ
ที่มา: โครงการอบรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 8

ทำเนียบรุ่น

Back To Top