skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
LFC 9 ชูแนวคิด “Power Of Change”  2 รัฐมนตรี “อุตตม-สนธิรัตน์” นำทีมขึ้นเวที

LFC 9 ชูแนวคิด “Power of Change” 2 รัฐมนตรี “อุตตม-สนธิรัตน์” นำทีมขึ้นเวที

นับถอยหลังไม่กี่วันโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9 จะเริ่มขึ้นในรุ่นนี้นอกจากจะยกเครื่องหลักสูตรใหม่ภายใต้แนวคิด “Power of Change” เพื่อจะให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง หัวข้อบรรยาย รวมถึงวิทยากรที่เข้าอบรมส่วนหนึ่งก็มีการปรับเปลี่ยนชนิดยกเครื่องกันใหม่พร้อมกับจัดหมวดหมู่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่วางไว้

อย่างไรก็ตาม วิทยากรหลักๆ หลายๆ ท่านยังคงให้เกียรติมาร่วมเหมือนเดิม โดยเฉพาะ 2 รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจในรัฐบาล “บิ๊กตู่” พลเอกประยุทธ์ จันโอชา ที่เคยร่วมเป็นวิทยากรในรุ่นที่แล้วคือ “ดร.อุตตม สาวนายน “ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและ ”สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ “ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ขาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงก็ได้ตอบรับคำเชิญของมูลนิธิสัมมาชีพว่ายินดีจะมาบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 9 ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคมถึงวันที่ 22  กันยายน 2561 อย่างแน่นอน

โดย ดร.อุตตม จะมาบรรยายในหัวข้อ “New S-Curve ก้าวย่างใหม่ของเศรษฐกิจ” ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ซึ่งหัวข้อที่จะมาบรรยายนี้ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและเป็นหัวจักรสำคัญที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นับเป็นโอกาสดีที่หาได้ยากอย่างยิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้ฟังข้อมูลในเชิงลึกจริงๆ และจะได้รับทราบความคืบหน้าของโครงการระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ EEC ว่าคืบหน้าไปถึงไหนจากรัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายโดยตรง ที่สำคัญนโยบาย New S –Curve มีหลายโครงการที่เกี่ยวโยงกับภาคเกษตรเพราะจะมีการนำพืชเกษตรใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตในอุตสาหกรรมไฮเทค ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ที่มาจากวิสาหกิจชุมชนและภาคเกษตร จะสามารถนำข้อมูลจากการบรรยายไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

ส่วนนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะมาบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาระดับเมือง-เมืองรองและท้องถิ่น” ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561  ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ในการแก้ปัญหาปากท้องชาวบ้าน และรับผิดชอบนโยบายการกระจายรายได้  จะส่งผลถึงกระจายความเจริญให้ทั่วถึงซึ่งมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในระดับเมือง เมืองรองและท้องถิ่น นับว่าเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง จึงเป็นประโยชน์กับผู้เข้ารับการอบรมทั้งที่มาจากภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม อย่างมาก

“นอกจากรัฐมนตรีทั้งสองท่านจะให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกิตติมาศักดิ์แล้ว ยังมีวิทยากรอีกหลายท่านที่ล้วนแต่มีชื่อมีชื่อเสียง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ระดับกูรูมาร่วมบรรยายในหลักสูตร ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 9 นี้ด้วย เรียกว่าหากเทียบคุณภาพของผู้ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับหลักสูตรอื่นๆ แล้วรับรองว่าความรู้ที่ได้รับไม่เป็นสองรองใครแน่ๆ

หากสนใจติดต่อที่มูลนิธิสัมมาชีพด่วนตอนนี้ยังพอมีที่ว่างเล็กน้อยหากชักข้าอาจจะต้องรอปีหน้า   

Back To Top