skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com

“แดเนียล เฟรเซอร์” ฝรั่งอารมณ์ดี จากรายการหลงรักยิ้ม ไปเที่ยวงาน “นาตีนกรีนวิลเลจ เฟสติวัล 2018” ณ บ้านนาตีน จ.กระบี่ ที่เพิ่งจะคว้ารางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ประเภทบริการและท่องเที่ยว ปี 2561 จากมูลนิธิสัมมาชีพ

Back To Top