skip to Main Content
การตลาดดิจิทัลสำหรับ “ธุรกิจเพื่อสังคม (SE)” ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

การตลาดดิจิทัลสำหรับ “ธุรกิจเพื่อสังคม (SE)” ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

การตลาดดิจิทัลสำหรับ “ธุรกิจเพื่อสังคม (SE)” ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

วันนี้จะขอชวนคุณมาดูรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม  3 รูปแบบ ที่เข้าถึงและพิชิตใจกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด

1. The Innovation Model

          โมเดลนี้มาจากการหาสิ่งที่สังคมต้องการและยังขาด ซึ่งต้องเป็นผู้บุกเบิกในการคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้นๆ ที่ต้องแสดงให้เห็นว่ามีส่วนช่วยเหลือหรือลดปัญหาสังคมอย่างจริงจัง และตอบแทนผลประโยชน์ต่อสังคมให้ได้มากที่สุด

 การใช้ตลาดดิจิทัลเพื่อการขายสินค้านวัตกรรมของคุณให้ผู้บริโภคสนใจ

         ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม จะทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจหารูปแบบของสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ การซื้อโฆษณาบนสื่ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในกูเกิ้ล หรือเฟซบุ๊ก รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ จะสามารถทำให้ผู้บริโภคได้เห็นและเพิ่มความสนใจให้กับสินค้าและบริการเหล่านั้น ถ้าคุณมีหัวคิดอย่างเป็นนวัตกรรมมากพอ คุณจะเห็นว่าการลงทุนในการซื้อโฆษณาเป็นสิ่งสำคัญ

        การตลาดดิจิทัลสำหรับกิจการเพื่อสังคม ถือเป็นตัวช่วยให้การทำธุรกิจของคุณสร้างชื่อเสียงในสื่อออนไลน์ และสามารถใช้ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เข้าถึงได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

2. The Employment Model

        โมเดลนี้ได้เน้นเรื่องการจ้างงานในกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และรูปแบบบริษัทจะต้องมีการรับอาสาสมัครหรือการจัดอบรม โดยรวมจะเน้นเป้าหมายในเรื่องการขจัดความยากจน

การตลาดดิจิทัลเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีและประสบความสำเร็จ

        การเล่าเรื่อง (Storytelling) จะสามารถเป็นพลังในการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจและการเสนอโอกาสในการจ้างงาน เนื้อหาที่ถูกบอกเล่าในสื่อดิจิทัล เช่น วีดีโอ และกรณีศึกษาต่างๆ จะเป็นสื่อที่ช่วยกระตุ้นอารมรณ์ให้เกิดการเชื่อมต่อของกลุ่มลูกค้า ซึ่งการแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จเหล่านี้และการส่งเสริมธุรกิจนี้จะเป็นการช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน คุณสามารถบอกเล่าเรื่องราวและควบคุมเนื้อหาได้ ซึ่งทุกๆ คนมักจะชอบเนื้อหาที่เป็นไปในแนวทางที่ดี โดยคุณจะต้องมีความยินดีที่จะให้คนอื่นแบ่งบันเรื่องราวที่เหมือนกับประสบการณ์ของคุณด้วยเช่นกัน

  1. The Give Back Model

            โมเดลนี้เน้นการที่ทำให้ผู้ซื้อจะกลับมาใช้บริการคุณอีกครั้ง และเป็นการดำเนินงานที่เน้นเรื่องการคืนกำไรให้สังคมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งบางทีสินค้าอาจได้มาในรูปแบบของการบริจาค ในขณะที่คนอื่นอาจจะให้บริการหรือขายสินค้านั้นๆ ซึ่งอาจมีมูลค่าที่แพงเกินไป โมเดลนี้เน้นการให้ข้อมูลเชิงลึกกับผู้บริโภคด้านข้อมูลเชิงกายภาพและช่วยสร้างแรงจูงใจในการวัดผลกระทบต่อสังคมที่เกิดขึ้นของบริษัท

          การตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในตราสินค้า

            การขายผลิตภัณฑ์ที่มาก ทำให้สร้างผลกระทบได้มากขึ้น มีสินค้าหรือบริการหลายตัวที่ถูกเลือกจากการที่ผู้บริโภคเชื่อถือและสร้างผลตอบรับที่ดี ซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจไม่ใช่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ สินค้าเพียงแค่ตัวเดียว เพราะแบรนด์มีความต้องการรู้ผลการใช้สินค้าและบริการของลูกค้า อันเป็นเสียงสะท้อนกลับมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการรับรู้ของสินค้า ผ่านการทำโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ และผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ก็อาจเป็นอีกกระบอกเสียงที่เป็นผู้บอกต่อถึงสินค้าและบริการที่คุณต้องการขายได้

            คุณต้องรู้ว่าผู้ชมของคุณคือใครผ่านการทำการตลาดดิจิทัล  และสร้างความชัดเจนให้ได้ว่าคุณต้องการให้เนื้อหาที่จะเผยแพร่ไปนั้น ต้องการกำหนดให้ใครเห็นและสนใจ จากนั้นจึงสร้างเนื้อหาเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเพื่อเรียกความสนใจ แต่ต้องดูให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นมามีความหมายและจะช่วยสร้างชื่อเสียงให้แบรนด์ได้

 

 

ถอดความโดย chayanit khemklad
แหล่งที่มา : https://amicadigital.com/business/digital-marketing-social-enterprises/

 

 

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top